Tạo popup hiện trên trang web hiện tại khi nhấp chuột lần đầu cho blogspot

QCTham gia cộng đồng FBgroups/TuLuyenMarketingOnline để được hỗ trợ tốt nhất
Tạo popup hiện trên trang web hiện tại khi nhấp chuột lần đầu cho blogspot
Bài viết này giúp bạn tạo 1 popup khi nhấp chuột lần đầu tiên sẽ mở ra 1 cửa sổ mới hiện lên trên trang web đang xem hiện tại.
1. Đầu tiên bạn vào mẫu > Chỉnh sửa HTML > và dán đoạn code bên dưới trước thẻ </head>.
2. Sửa lại dòng code mà mình đã tô đỏ thành liên kết mà bạn muốn mở cửa sổ popup và lưu mẫu lại


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent){
obj.attachEvent("on" + eventName, func);}
else if(obj.addEventListener){
obj.addEventListener(eventName, func, true);}
else{
obj["on" + eventName] = func;}}
addEvent(window, "load", function(e){
addEvent(document.body, "click", function(e){
var params = 'scrollbars,width=1500, height=1024,resizable=1';
if(document.cookie.indexOf("xzipvnpop") == -1){
var w = window.open("http://renluyentuduy.blogspot.com/p/dang-ki-nhan-tin.html",'Đăng Kí Nhận Tin', params);if (w){
document.cookie = "popunder=xzipvnpop";w.blur();}
window.focus();}});});//]]></script>
Dẫn nguồn về Toilaquantri.com nếu bạn có xuất bản lại nội dung từ Website này!
Chuyên mục:
ĐĂNG KÍ

Không có nhận xét nào:

Không Spam Link dưới mọi hình thức.