0 bình luận · lượt xem

Tạo popup hiện trên trang web hiện tại khi nhấp chuột lần đầu cho blogspotTạo popup hiện trên trang web hiện tại khi nhấp chuột lần đầu cho blogspot
Bài viết này giúp bạn tạo 1 popup khi nhấp chuột lần đầu tiên sẽ mở ra 1 cửa sổ mới hiện lên trên trang web đang xem hiện tại.
1. Đầu tiên bạn vào mẫu > Chỉnh sửa HTML > và dán đoạn code bên dưới trước thẻ </head>.
2. Sửa lại dòng code mà mình đã tô đỏ thành liên kết mà bạn muốn mở cửa sổ popup và lưu mẫu lại


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function addEvent(obj, eventName, func){
if (obj.attachEvent){
obj.attachEvent("on" + eventName, func);}
else if(obj.addEventListener){
obj.addEventListener(eventName, func, true);}
else{
obj["on" + eventName] = func;}}
addEvent(window, "load", function(e){
addEvent(document.body, "click", function(e){
var params = 'scrollbars,width=1500, height=1024,resizable=1';
if(document.cookie.indexOf("xzipvnpop") == -1){
var w = window.open("http://renluyentuduy.blogspot.com/p/dang-ki-nhan-tin.html",'Đăng Kí Nhận Tin', params);if (w){
document.cookie = "popunder=xzipvnpop";w.blur();}
window.focus();}});});//]]></script>Có thể bạn thích

Không có nhận xét nào:

NỘI QUY:
  • Mọi bình luận sai điều khoản sử dụng sẽ bị xóa mà không cần báo trước.
  • Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi Admin phản hồi.
  • Khi xuất bản bài viết chắc chắn không tránh khỏi lỗi về chính tả, cú pháp.

Hãy cùng tham gia bình luận về bài viết này nhé!