Tạo Popup mở tab mới khi click chuột lần đầu cho blogspot

Tạo popup hiện trên trang web hiện tại khi nhấp chuột lần đầu cho blogspot
Bài viết trước mình hướng dẫn các bạn popup hiện lên trên cửa sổ hiện tại khi click chuột lần đầu tiên các bạn có thể xem lại ở đây <TẠO POPUP HIỆN TRÊN TRANG WEB HIỆN TẠI KHI NHẤP CHUỘT LẦN ĐẦU CHO BLOGSPOT>. Nhược điểm của nó là làm phiền visitor khi bài viết muốn xem bị che mất và họ có xu hướng đóng nó ngay. Ưu điểm thì nó "đập" vào mắt visitor nếu nó hữu dụng với người dùng thì nó tỏ ra hiệu quả.

Bài viết tiếp theo cũng gần giống như bài viết trên, thủ thuật này giúp bạn không mở cửa sổ mới đè lên cửa sổ hiện tại mà nó sẽ mở 1 tab mới trong trình duyệt mặc định khi click chuột vào lần đầu tiên.

Bài viết này giúp bạn tạo 1 popup khi nhấp chuột lần đầu tiên sẽ mở ra 1 cửa sổ mới hiện lên trên trang web đang xem hiện tại.
1. Đầu tiên bạn vào mẫu > Chỉnh sửa HTML > và thay thẻ <body> bằng dòng code bên dưới nhớ là thay nó nhe.
2. Sửa lại dòng code mà mình đã tô đỏ thành liên kết mà bạn muốn mở cửa sổ popup và lưu mẫu lại

<body onclick='popunder();'>
<script>
/* <![CDATA[ */
function Set_Cookie(a,b,c,e,f,g){var d=new Date;d.setTime(d.getTime());d=new Date(d.getTime()+c);document.cookie=a+"="+escape(b)+(c?";expires="+d.toGMTString():"")+(e?";path="+e:"")+(f?";domain="+f:"")+(g?";secure":"")}function Get_Cookie(a){var b=document.cookie.indexOf(a+"="),c=b+a.length+1;if(!b&&a!=document.cookie.substring(0,a.length)||-1==b)return null;a=document.cookie.indexOf(";",c);-1==a&&(a=document.cookie.length);return unescape(document.cookie.substring(c,a))} function Delete_Cookie(a,b,c){Get_Cookie(a)&&(document.cookie=a+"="+(b?";path="+b:"")+(c?";domain="+c:"")+";expires=Mon, 11-November-2020 00:00:01 GMT")}
function popunder(){null==Get_Cookie("cucre")&&(Set_Cookie("cucre","cucre Popunder","1","/","",""),
pop=window.open("http://renluyentuduy.blogspot.com/p/dang-ki-nhan-tin.html","windowcucre"),
pop.blur(),window.focus())}function addEvent(a,b,c){a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!0):a["on"+b]=c} addEvent(window,"load",function(){addEvent(document.body,"click",function(){popunder()})});
/* ]]> */</script>