Tiện ích tra từ điển cho blogspot

Tiện ích tra từ điển cho blogspot


Hướng dẫn bạn tạo 1 tiện ích tra từ điển Anh > Việt; Việt > Anh ngay trong blogspot. Tiện ích này rất hữu ích cho blog về học tập

Tạo tiện ích tra cứu từ điển trên blogger như sau:

B1. Tạo 1 HTML/JAVACSRIPT mới trong phần bố cục
B2. Dán code này vào một HTML/JAVACSRIPT

<div id="responsiveness">
<form action="http://bea.vn/course/blocks/dictionary_mc/dic/search.php" method="post" name="dictionary" style="margin: 4px;" target="_blank" onsubmit="return doSearch(this);">
<select class="placer" name="dict" style="color:#333;padding:14px;font-size: 14px; width: 100%;margin-bottom:13px;border:1px solid #eee;border-radius:5px;"><option selected value="ev" />English - Vietnamese<option value="ve" />Vietnamese - English</select>
<input class="placer" name="word" placeholder="Nhập từ cần dịch" style="width: 100%;font-family:PT Sans,sans-serif;margin-bottom:12px;" type="text" />
<input name="go" style="font-size: 14px;" type="submit" value="TRANSLATE" class="button"/></form>
</div>

B3. Vào mẫu -> Chỉnh Sửa mẫu và dán đoạn code bên dưới trước thẻ ]]></b:skin>
#responsiveness{padding:0px;text-align:center;}
input.placer{color:#333;padding:16px;font-size:14px;font-family:PT Sans,sans-serif;border:1px solid #EEE;transition:border .15s linear 0s,box-shadow .15s linear 0s,color .15s linear 0s;border-radius:3px;width:88%}input.button{border-radius:3px;color:#fff;background:#F77B09;border:1px solid #4E4E4E;padding:12px 15px;width:100%;margin:5px auto 0}input.button:hover{background:#FFF;color:#333
}
Với bước 2: Bạn có thể dán code bài phần HTML của Trang hay bài viết nếu bạn muốn có một trang tra từ điển cho riêng mình.

Bạn có thử Tiện ích tra từ điển cho blogspot ngay bên dưới đây!


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
P/s Nếu không hiểu phần nào vui lòng comment bên dưới!
0 Nhận xét