Full - Phần Mềm Học Tiếng Anh Tốt Nhất TELL ME MORE ENGLISH

Full - Phần Mềm Học Tiếng Anh Tốt Nhất TELL ME MORE ENGLISH
TELL ME MORE ENGLISH V10
TELL ME MORE ENGLISH V10

Hiện nay có rất nhiều phần mềm học tiếng anh. Tuy nhiên TELL ME MORE ENGLISH là một trong những phần mềm đầy đủ và mình chưa thấy phần mềm nào lại chi tiết giúp bạn học tiếng anh tốt đến thế
TELL ME MORE ENGLISH lần mềm học tiếng anh tốt nhất năm 2011 được xếp hạng.  Do đó, bạn cứ yên tâm sử dụng phần mềm học tiếng anh này để học chính cho mình

Phần mềm tiếng anh TELL ME MORE có 10 cấp độ cho bạn học

+ 21.000 bài tập học tiếng anh
Giúp bạn cải thiện các kỹ năng học tiếng anh: luyện nói , nghe , đọc và viết , ngữ pháp , từ vựng và cả hiểu biết nền văn hóa bản xứ . Học với nhiều cách đối thoại khác nhau, cách phát âm v.vvv
Hơn nữa còn có hình ảnh hội họa giúp bạn học tiếng anh dễ dàng hơn

+ Phần mềm học tiếng anh TELL ME MORE v10 English (10 levels) cung cấp 20 giờ học với bài học hỗ trợ video
- Học về nhiều ngôn ngữ và văn hóa các nước khác nhau bằng video.


Download phần mềm TELL ME MORE ENGLISH

Để tải phần mềm tiếng anh này về
DOWNLOAD:

Link File.SvIT - chia làm 6 phần - KHUYẾN NGHỊ
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 01Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 02
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 03
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 04
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 05
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 06

Link Fshare.vn - 1 phần duy nhất

Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO


Link Share.vnn.vn - chia làm 6 phần

Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 01
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 02
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 03
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 04
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 05
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 06

Link Upfile.vn - chia làm 6 phần

Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 01
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 02
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 03
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 04
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 05
Tell.Me.More.English.V10..Ten.Levels.DVD.iSO.iso.0 06
Xuất bản tại mục blog. Lưu lại liên kết này Ctrl + D
0 Nhận xét