Mở Link Tìm Kiếm Bằng Chrome trong 1 tab mới

Mở Link Tìm Kiếm Bằng Chrome trong 1 tab mới
tim kiem toi la quan tri blog
tim kiem toi la quan tri blog

Nếu bạn là người thường xuyên duyệt web và tìm kiếm trên google, bạn muốn mở nhiều tab mới để tìm thông tin trong nhiều trang hơn. Thông thường bạn sẽ dùng chuột phải là chọn New Tab.. hoặc 1 thủ thuật nữa cho bạn mở kết quả tim kiếm đó trong tab mới là nhân phím Ctrl + click chuột thì kết quả sẽ dc mở trong tab mới.

Hình ảnh phía trên là kết quả tìm kiếm cho Tôi Là Quản Trị BLOG 
Bài viết Mở Link Tìm Kiếm Bằng Chrome trong 1 tab mới không chỉ hướng dẫn bạn như vậy mà sẽ cài đặt cho bạn click để mở trong tab mới mà ko cần phải tốn 2 thao tác như trên.

Cách thực hiện Mở Link Tìm Kiếm Bằng Chrome trong 1 tab mới:
1. Click vào đây
2. Kéo xuống và chọn tick vào dòng Open each selected result a new browser windows - Mở mỗi kết quả được chọn trong 1 tab cửa sổ duyệt web mới
3. Bạn nhấn save để lưu lại
Mở Link Tìm Kiếm Bằng Chrome trong 1 tab mới
Mở Link Tìm Kiếm Bằng Chrome trong 1 tab mới

0 Nhận xét