Khi khởi động Microsoft Office 2013 có thêm tính năng start screen có khá nhiều ấn tượng khí nó cung cấp cho người dùng nhiều sự lựa chọn về template. Như bên dưới gọi là start screen
Đôi lúc start screen lại làm chậm.. thời gian của bạn khi bạn phải click chọn Blank Documents để vào chế độ trang trắng để soạn thảo.
Start Screen word 2013
Tắt Start Screen chọn template cho office 2013


Bài viết này hướng dẫn bạn tắt Start Screen của Office 2013 đi

Tắt Start Screen chọn template cho office 2013
Tắt Start Screen chọn template cho office 2013

Bước 1: Mở Word 2013 vào màn hình soạn thảo (Black Document)

Bước 2 : Click vào File bên góc trái màn hình rồi tìm đến Options

Tắt Start Screen chọn template cho office 2013
Tắt Start Screen chọn template cho office 2013


Bước 3: Trong màn hình Options, bạn tìm đến và bỏ đánh dấu vào tùy chọn “Show the Start screen when this applications starts” và nhấn OK để lưu lại.

Khởi động lại word 2013 và start screen không còn xuất hiện nữa. Để hiện tại bạn chỉ cần làm ngược và tick chọn lại.