Thông Báo Lịch Hẹn Gặp Giáo Viên Hướng Dẫn Thực Tập Tháng 1/2015

Thông Báo Lịch Hẹn Gặp Giáo Viên Hướng Dẫn Thực Tập Tháng 1/2015
Thông Báo Lịch Hẹn Gặp Giáo Viên Hướng Dẫn Thực Tập Tháng 1/2015
Thông Báo Lịch Hẹn Gặp Giáo Viên Hướng Dẫn Thực Tập Tháng 1/2015

Thông Báo Lịch Hẹn Gặp Giáo Viên Hướng Dẫn Thực Tập Tháng 1/2015

1/Sinh viên gặp GVHD theo lịch hẹn bên dưới. Những GV chưa có phòng (đang xin phòng) sinh viên xem phòng tại văn phòng khoa (D3.1) trước giờ hẹn gặp giảng viên.


2. Những sinh viên/nhóm sinh viên do các giảng viên có tên bên dưới hướng dẫn sẽ tập trung để được PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn hướng dẫn chung vào lúc 9h00 ngày 20/01/2015 (phòng xem tại khoa trước giờ hẹn). Sau đó, sẽ theo lịch bên trên để gặp giảng viên hướng dẫn của mình

Danh sách giảng viên gồm: Cô Nguyễn Vũ Vân Anh, Thầy Lê Nam Hải, Thầy Hà Trọng Quang, Thầy Nguyễn Đức Lộc, Thầy Lê Nam Hải, Thầy Phùng Tiến Dũng, thầy Nguyễn Minh Toàn.

Lịch Hẹn:

STT
Giảng viên
Thứ
Giờ hẹn/tiết học
Địa điểm hẹn (VP khoa hay phòng học?)
Mức độ lặp lại?
Ghi chú (Yêu cầu sinh viên chuẩn bị ở lần gặp đầu tiên)
1
Th.S Vũ Thị Mai
Chi
2
8g00 -> 10h30
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Mang theo bút tập để ghi chép
Trình bày trực tiếp với GVHD tên đề tài và dự kiến các phương pháp thực hiện đề tài.
 1’
Th.S Trần Thị Huế
Chi
2
9h - 11h (bắt đầu từ 26/1)
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Bắt đầu từ 28/01/2015
2
Th.S Võ Điền
Chương
2
12h30
VP Khoa (D3.01)
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo

3
TS. Phạm Xuân
Giang
3
9h00
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
SV mang theo đề cương BCTT
4
TS. Nguyễn Nam
6
8g - 9g40
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
1. Tên đề tài đầy đủ (sinh viên tự chọn)
2. Bản hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp (tải từ website Khoa Quản trị kinh doanh (www.fba.iuh.edu.vn)
5
Th.S Lê Nam
Hải
5
9h (lần 2)
VP Khoa (D3.01)
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo
Sinh viên mang theo đề cương
6
Th.S Nguyễn Mạnh
Hải
4
Tiết 2-6
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Bắt đầu từ 28/01/2015
7
Th.S Lê Bảo
Hân
2
9h00
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Sinh viên phải chuẩn bị đề cương
8
Th.S Nguyễn Thị Ngọc
Hoa
4
14h00
Xin phòng
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
1. Tên đề tài BCTT
2. Đề cương chi tiết (mục lục)
3. Mô hình nghiên cứu
4. Bảng câu hỏi khảo sát
9
Th.S Trần Phi
Hoàng
2
Tiết 10 (15h00)
Xin phòng
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Lịch hẹn trên dành cho 4 tuần đầu tiên
10
Th.S Hồ Nhật
Hưng
3
16 giờ
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp
11
Th.S Phạm Thị Ngọc
Hương
4
8h45
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên

12
Th.S Nguyễn Thị
Hương
2
9h30-11h00
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Khi đến gặp GV, yêu cầu sinh viên mang theo đề cương
13
Th.S Bùi Thành
Khoa
5
12h30
H9.1
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo

14
Đoàn Ngọc Duy
Linh
2
Tiết 4-5
VP Khoa (D3.01)
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo

15
TS. Đoàn Ngọc Duy
Linh
2
8h45
VP Khoa (D3.01)
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo
Bắt đầu từ ngày 26/01/2015
16
Nguyễn Đức
Lộc
4
7h (lần 2)
X12.5
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo
Chuẩn bị sơ lược về đề tài (có thể là đề cương sơ bộ)định thực hiện và đơn vị thực tập
17
Th.S Nguyễn Thành
Long
4
13h30 - 17h
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Sinh viên đến gặp phải chuẩn bị đề cương, lần sau đến phải mang bản góp ý của tất cả các lần trước đó.
18
Th.S Huỳnh Quang
Minh
3
Tiết 11-12 (ngày 20/01/2015)
B2.10 CLC
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo
Chuẩn bị đề tài và cơ quan thực tập
19
Th.S Nguyễn Tấn
Minh
5
14h45
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên

20
Th.S Nguyễn Thị Bích
Ngọc
3
13h30 - 15h30
VP Khoa (D3.01)
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo
Yêu cầu sinh viên chuẩn bị tên đề tài, đề cương (nếu đã có cơ quan thực tập) và các câu hỏi cần giải đáp khi gặp giáo viên ở lần gặp đầu tiên vào ngày 20/01/2015.
21
Th.S Phan Trọng
Nhân
3
Tiết 5-6
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Chuẩn bị tên đề tài
Đề cương chi tiết
22
TS. Nguyễn Văn
Nhơn
CN
Tiết 2-3
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Bắt đầu từ 25/01/2015
Số ĐT liên lạc : 0917.934.586
23
Th.S Trần Anh
Quang
4
10:30-11:30
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Đối với Nhóm và sinh viên thực tập độc lập:
- Chuẩn bị sẵn đề tài mong muốn thực hiện, định hướng nghiên cứu
- Đọc và tìm hiểu những tài liệu liên quan tới đề tài
- Tham khảo thêm sách của Nguyễn Đình Thọ- Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Từ chương 1-5
- Chuẩn bị các câu hỏi có liên quan
- Lập địa chỉ email chung của cả nhóm hoặc cung cấp địa chỉ email riêng của cá nhân.
24
Hà Trọng
Quang
3
14giờ 30 (Bắt đầu từ 26/01/2015)
H7.01
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
1. Sinh viên chuẩn bị máy vi tính.
2. Sinh viên chuẩn bị tên đề tài nghiên cứu, mô tả lý do tại sao chọn đề tài, ý nghĩa nghiên cứu của đề tài, các tác giả đã từng nghiên cứu về đề tài.
3. Đề cương nghiên cứu tổng quát.
25
Th.S Bùi Văn
Quang
2
10h
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên

26
Th.S Đặng Minh
Thu
2
Từ 8h30-10h30
Xin phòng
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo
Chuẩn bị tên đề tài
27
Nguyễn Minh
Toàn
5
từ tiết 13 đến 15
VP Khoa (D3.01)
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo

28
Th.S Nguyễn Thị Ngọc
Trâm
4
10h
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên

29
TS Nguyễn Văn Thanh
Truờng
3
16h
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Loại hình kinh doanh của doanh nghiệp thực tập
Khách hàng chính của doanh nghiệp B2C hay B2B
Khái niệm chính muốn khám phá tìm hiểu phù hợp với sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp thực tập.(hài lòng, trung thành, ý định mua, thái độ, sẵn lòng sử dụng, cảm nhận chất luợng, cảm nhận giá trị, giá trị thuơng hiệu....)
30
Th.S Nguyễn Thị Tuyên
Truyền
4
8h
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Các em chuẩn bị tên đề tài và đề cương chi tiết
31
Th.S Nguyễn Anh
Tuấn
4
9h30
VP Khoa (D3.01)
Hẹn hàng tuần theo lịch trên
Chuẩn bị đề cương
32
PGS.TS Nguyễn Minh
Tuấn
3
9h
Xem tại VP khoa trước khi hướng dẫn
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo
Sinh viên chuẩn bị đề cương
33
Th.S Hồ Trúc
Vi
4
Tiết 10-12
VP Khoa (D3.01)
Lịch trên chỉ là lần hẹn đầu tiên sau đó tự bố trí với sinh viên những lần tiếp theo
SV chuẩn bị sẵn đề cương chi tiết hoặc hướng nghiên cứu

Nguồn: Khoa QTKD
0 Nhận xét