Khác với trước đây khi hình ảnh dùng cho hoạt động quảng cáo Facebook quá 20% text (chữ) sẽ không được facebook phê duyệt quảng cáo. 
Thì hiện nay facebook cung cấp cho ta luôn công cụ để test mật độ text trên ảnh có hợp lệ đủ điều kiện để chạy facebook có tên Text_Overlay_Tool bạn có thể sử dụng tại địa chỉ: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Khi hình ảnh facebook chứa text cao thường thì facebook vẫn phê duyệt cho bạn chạy quảng cáo nhưng tiếp cận đến khoảng 100 200 người thì quảng cáo bị dừng hẳn.

Test 2 hình ảnh sau đây mà mình thiết kế cho khách ta cho được kết quả như sau:


(Ảnh 1): Chứa nhiều text

Kết quả 1

(Ảnh 2): Sau khi sửa font chữ nhỏ lại, mặc dù vẫn thêm SĐT

Kết quả 2


Như vậy chỉ sau 1 vài phút ít ỏi để kiểm tra hình ảnh của bạn trước khi quảng cáo sẽ giúp quảng cáo của bạn hiệu quả hơn, tiếp cận KH nhiều hơn và chi phí tương tác cũng thấp hơn

Chúc các bạn thành công!