21/12/2017

Cách đăng Sản phẩm / Tin tức trong template Tinhdauonline.com.vn

TinhDauOnline.com.vn là website sử dụng giao diện template bán hàng nền tảng blogger hiện đại. Cho phép chúng ta đăng sản phẩm bán hàng và tin tức.

Quy tắc tuân thủ:

1. Sử dụng tối thiểu 4 hình ảnh trong bài viết sản phẩm. Và ít nhất nhất 1 hình trong tin tức.

2. Luôn luôn ngắt dòng dưới hình ảnh đầu tiên để giảm tải cho website.

Sử dụng ngắt trang sau hình ảnh đầu tiên của bài viết

Hướng dẫn các bạn đăng bài trên giao diện này.

Cách đăng sản phẩm trong template Tinhdauonline.com.vn
Cách đăng sản phẩm trong template Tinhdauonline.com.vn

I. Cách đăng bài bán hàng

Các bạn ghi nhớ có 8 thẻ chức năng khi đăng bài
  1. [giaban]2,500,000 đ[/giaban]
  2. [giacu]2.500,000 đ[/giacu]
  3. [tomtat] Nội dung mô tả ngắn [/tomtat]
  4. [chitiet] Nội dung bán hàng chi tiết [/chitiet]
  5. [hot]<span class="iconlct"> Hàng mới </span>[/hot]
  6. [kythuat] Phần này sẽ hiện trong tab Bảng giá [/kythuat]
  7. [video] Phần này sẽ hiện trang tab hình ảnh để chứa thêm hình ảnh hoặc video [/video]
  8. [danhgia] Hiện thông tin đánh giá của khách hàng [/danhgia]
Với
[hot]<span class="iconlct"> Hàng mới </span>[/hot]  // Mặc định là màu đỏ

Bạn có thể dùng các màu sắc sau

[hot]<span class="iconlct do"> Hàng mới </span>[/hot]  // Màu đỏ
[hot]<span class="iconlct cam"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu cam
[hot]<span class="iconlct vang"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu vàng
[hot]<span class="iconlct luc"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu Lục
[hot]<span class="iconlct lam"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu Lam
[hot]<span class="iconlct la"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu xanh lá
[hot]<span class="iconlct cham"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu chàm
[hot]<span class="iconlct tim"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu tím
[hot]<span class="iconlct nau"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu nâu
[hot]<span class="iconlct hong"> Hàng mới </span>[/hot] // Màu hồng

Tương ứng vị trí ở hình bên dưới
Mô tả tính năng của các thẻ
Do vây các viết bài đơn giản nhất là bạn dán code sau vào phần HTML bài viết

Code viết bài bán hàng

[giaban]2,500,000 đ[/giaban]
[giacu]2.500,000 đ[/giacu]
[tomtat]
Nhập mô tả ngắn về sản phẩm[/tomtat]
[chitiet]
Nội dung bán hàng chi tiết [/chitiet]
[hot]<span class="iconlct">
Hàng mới - Hàng Hot - Giảm giá - % Khuyến mãi thì nhập vào</span>[/hot]
[kythuat]
Phần này sẽ hiện trong tab Bảng giá
[/kythuat]
[video]
Phần này sẽ hiện trang tab hình ảnh để chứa thêm hình ảnh hoặc video
[/video]
[danhgia]
Hiện thông tin đánh giá của khách hàng
[/danhgia]

Như hình:

Cách đăng bài
Sau đó chuyển sang tab Viết để viết bài bình thường.

2. Code đăng bài tin tức

Viết bài về sản phẩm thì có 8 thẻ chức năng nhưng viết bài tin tức thì chỉ có duy nhất 1 thẻ
[tintuc]
Viết bài viết tin tức như bình thường vào đây
[/tintuc]
Vậy là xong. Chúc bạn thành công!