Hướng Dẫn Bật HTTPS (Bảo mật) cho template tinhdauonline

Template Tinhdauonline Premium kể từ version 5.8 đã được nâng cấp chuẩn bảo mật HTTPS. Điều này sẽ làm tăng mức độ an toàn, úy tín, chuyên nghiệp cho website.

Giao diện tinhdauonline V6.2
Giao diện tinhdauonline V6.2

Hướng dẫn bật bảo mật https trên TinhDauOnline

Trong phần Cài đặt -> Cơ bản
  1. Bạn bật có ở phần Tính khả dụng của HTTPS thành . Ngay sau đó sẽ được phê duyệt khoảng 10-30 phút để xem xét.
  2. Sau đó bật tiếp Chuyển hướng HTTPS thành

Xem ảnh

ĐĂNG KÍ
Huỳnh Phụng Blogger

Huỳnh Hải Phụng

ADMIN : TÔI LÀ QUẢN TRỊ BLOG