Phân trang trong Template TinhDauOnline Premium

Hướng dẫn phân lại số lượng sản phẩm ở mỗi phân trang trong danh mục sản phẩm

Xem Demo
MUA NHANH
Chat Zalo

Phân trang trong Template TinhDauOnline Premium

Phân trang trong Template TinhDauOnline Premium
Trang danh mục sản phẩm của Template TinhDauOnline được thiết kế mặc định phân trang mỗi trang 10 sản phẩm và 1 hàng 5 sản phẩm.

Để trang danh mục sản phẩm (Label) trở nên cân đối thì bạn nên phân trang là con số chia hết cho 5 khác 0 như {5,10,15,20,25.....}.

Trang danh mục sản phẩm trong tinhdauonline

Thay đổi số lượng sản phẩm trên mỗi phân trang

1. Vào Giao diện và chỉnh sửa HTML
2. Ctrl + F và tìm "catelogy" như ảnh bên dưới
3. Thay đổi lại số sản phẩm trên mỗi trang.

Phần numposts = 10; // Bạn thay lại thành con số khác như 15, 20,25... nếu Website mà nhiều sản phẩm
Vị trí code phẩn trang trong tinhdauonline
0 Nhận xét
-->