TÔI LÀ QUẢN TRỊ™

Thêm
CHUYÊN MỤC:
Mặc định phần các sản phẩm liên quan sẽ lấy nhãn (label) cuối cùng để làm các sản phẩm có liên quan trong Template Tinhdauonline.com.vn.


Giao diện bán hàng tinhdauonline Premium v6
Giao diện tinhdauonline Premium v6

Ví dụ khi bạn đăng một sản mới với nhãn như sau: Tinh Dầu Nguyên Chất, Khuyến Mãi chẳng hạn.

Khi ấy phần sản phẩm liên quan (sản phẩm tương tự) sẽ lấy các sản phẩm thuộc nhãn cuối cùng là "Khuyến Mãi".

Nếu nhãn Khuyến Mãi không có bài viết nào thuộc nhãn này sẽ không hiện được sản phẩm tương tự.

Cách sửa lại như sau:

Bạn thay đổi vị trí xếp nhãn lại từ:
Tinh Dầu Nguyên Chất, Khuyến Mãi thành ->  Khuyến Mãi, Tinh Dầu Nguyên

Lúc này Sản phẩm tương tự sẽ lấy nhãn Tinh Dầu Nguyên Chất làm các sản phẩm tương tự.

--
Chốt lại: Sắp nhãn muốn hiển thị sản phẩm liên quan ở sau cùng nhé!