TÔI LÀ QUẢN TRỊ™

Thêm
CHUYÊN MỤC:
Hướng dẫn các bạn thay đổi màu sắc trong template TinhDauOnline (tinhdauonline.com.vn)

Có 3 bước để thực hiện:

Bước 1: Lấy mã màu cũ
Bước 2: Chọn mã màu mới (có thể lấy bằng các cách bên dưới)
Bước 3: Thay mã màu cũ bằng mã màu mới. Lưu lại

Bước 1: Kiểm tra mã màu của các phần đang sử dụng

Có 2 cách để thực hiện việc lấy mã màu đang sử dụng:

Cách 1: Kiểm tra mã màu bằng kiểm tra phần tử (F12)

Bạn chuột phải vào phần cần kiểm tra mã màu và chọn "Kiểm tra phần tử"

Di chuyển lên chuột lên xuống để tìm đúng mã màu của các phần đang sử dụng.
=> Ở đây ta tìm được ra các mã màu của menu là #0A5F14 (xem ảnh minh họa)

Xác định mã màu các thành phần cần thay mã màu

Cách 2: Sử dụng Addon ColorZilla (khuyên dùng)

ColorZilla là addon cài đặt trên Google Chrome cho phép bạn copy được mã màu chỉ cần nhấp chuột vào phần đó.

Đầu tiên bạn cài đặt:Biểu tượng của addon ColorZilla

Cài đặt xong bạn sẽ có biểu tượng như trên. Nhấp chuột vào biểu tượng này, trỏ chuột sẽ chuyển thành dấu (+) và bạn chỉ cần nhấp chuột vào vùng cần copy mã màu.

=> Như vậy là ta đã lấy được mã màu đang sử dụng

  2.a) Cách lựa chọn mã màu mới:

  Cách 1: Sử dụng trình duyệt mới để dò mã màu

  Click chuột vào phần ô vuông của màu ở cột phải sẽ xuất hiện bảng mã màu được hỗ trợ bởi trình duyệt. (xem ảnh bên dưới)

  Bạn chỉ cần kéo chuột để đi đến mã màu mình ưng ý và copy mã màu mới này!
  Tìm mã màu ưa thích
  Mình thường sử dụng cách này vì nó có thể xem trực quan khi thay đổi như thế nào trên web. Nếu ưng ý mình mới copy và thay lại trong phần giao diện của tinhdauonline

  Cách 2: Lựa chọn Bảng mã màu có sẳn bên dưới (mã màu có dấu # phía trước nữa nhé)


  Bảng mã màu sắc thông dụng và đẹp dùng cho việc thiết kế giao diện website.
  F7AFB3FFA8ACF7C4AFFFC0A8FBDBACFFDCA8
  F15F66FF5159F1885FFF8151F1B75FFFBA51
  EA151EFF000BEA5015FF4700EA9515FF9A00
  9A0E14A800079A350EA82E009A620EA86500

  BAEDD3A8FFD4BAEDEDA8FFFFBAD3EDA8D4FF
  74DCA851FFA974DCDC51FFFF74A8DC51A9FF
  33CB8000FF8233CBCB00FFFF3380CB51A9FF
  22865400A85522868600A8A82254860055A8

  F7D9AFFFDBA8F7E8AFFFECA8F7F5AFFFFCA8
  F1B55FFFB851F1D15FFFD951F1EC5FFFFA51
  EA9415FF9800EABC15FFC800EAE515FFF900
  9A610EA864009A7C0EA884009A970EA8A400

  F6BFB1FFBAA8FDC7AAFFC6A8FDD3AAFFD2A8
  EE8062FF7651FC8F54FF8E51FCA654FFA551
  E64419FF3600FB5B04FF5900FB7D04FF7C00
  982D10A82300A53B03A83A00A55203A85100
  C7DFDEBFE7E5C7D6DFBFD9E7C7CEDFBFCAE7
  90C0BE80D0CD90AFC080B4D0909DC08095D0
  5CA2A044BBB65C89A24491BB5C6FA24464BB
  2D7B783D5B6B2D5F7B3D496B2D427B2D427B

  D3EDBAD2FFA8C6EDBABCFFA8BAEDBBA8FFAA
  A7DC74A6FF518DDC747AFF5174DC7751FF55
  7ECB337DFF0057CB333CFF0033CB3700FF06
  53862252A80039862227A80022862400A803
  D8BAEDDCA8FFE0BAEDEAA8FFE9BAEDF9A8FF
  B274DCB951FFC374DCD651FFD574DCF351FF
  8E33CB9900FFA733CBC300FFC133CBEE00FF
  5D22866400A86E22868000A87F22869D00A8

  F6D2B1FFD1A8F6D9B1FFDBA8F6E1B1FFE5A8
  EEA562FFA451EEB462FFB851EEC562FFCC51
  EEA562FFA451EEB462FFB851EEC562FFCC51
  985110A85000986010A86400987010A87700
  BAE2EDA8EDFFBACFEDA8CBFFBABAEDA8A9FF
  74C6DC51DBFF749EDC5197FF7476DC5154FF
  33ACCB00CBFF3371CB0067FF3336CB0004FF
  2271860085A8224A860043A82223860002A8
  .
  FDC7AAFFCDA8EDD4BAFFD6A8EDDABAFFDFA8
  FC8F54FF8E51DCAB74FFAE51DCB674FFC051
  FB5B04FF5900CB8533FF8900CB9433FFA300
  A53B03A83A00865722A85A00866122A86B00
  D9C2E4DEB6F0E3C2E4F0B6ECE4C2D3F0B6D7
  B586CABE6DE3C986CAE16DE3CA86A8E36DAF
  934DB2A129D6B04DB2D329D6B24D80D6298A
  603375691B8D7433758B1B8D7533548D1B5B
  C0EDBAB2FFA8BAEDBAA8FFA8BAEDD4A8FFD5
  81DC7466FF5175DC7452FF5174DCAA51FFAC
  46CB331FFF0034CB3301FF0033CB8200FF85
  2E862214A80022862200A80022865500A857

  CFC8DECDC0E6D6C8DED8C0E6DEC8DEE1C4E2
  A091BF9B81CFAF91BFB381CFBD91BFC48AC6
  745DA16C46B8895DA19046B89F5DA1A953AB
  4D3E6A472F795A3E6A5F2F79693E6A6F3771
  F3B4BAFFA8B0F3BDB4FFB5A8F3CEB4FFCBA8
  E86875FF5162E87C68FF6C51E89C68FF9751
  DD2234FF0019DD3E22FF2700DD6E22FF6700
  921622A80010922916A81900924816A84300
  C8DEDEC0E6E5C8DBDEC0E0E6C8D7DEC0DAE6
  91BFBE81CFCC91B8BF81C3CF91B0BF81B5CF
  5DA19F46B8B55D97A146A7B85D8BA14693B8
  3E6A692F79773E636A2F6E793E5C6A2F6179

  F7E4AFFFE8A8F7EDAFFFF2A8F7F5AFFFFCA8
  F1CB5FFFD251F1DC5FFFE651F1EC5FFFFA51
  EAB315FFBD00EACC15FFDB00EAE515FFF900
  9A750EA87C009A860EA890009A970EA8A400
  F3B4C8FFA8C3F3B4B5FFA8A9F3BDB4FFB4A8
  E76990FF5187E7696BFF5154E77B69FF6951
  DC235CFF004FDC2326FF0004DC3C23FF2300
  91173DA80034911719A80002912817A81700
  BAD3EDA8D4FFBEBAEDAFA8FFD0BAEDCDA8FF
  74A8DC51A9FF7D74DC5F51FFA174DC9B51FF
  3380CB0082FF4033CB1500FF7433CB6C00FF
  2254860055A82A22860D00A84D22864700A8

  Bước 3: Thay lại mã màu trong Giao Diện

  Cách 1: Thay thủ công:

  • Truy cập vào phần Giao Diện TinhDauOnline -> Chỉnh sửa HTML
  • Nhấn Ctrl + F và dán mã màu cũ vừa copy được -> Enter để tìm mã màu cũ
  • Thay hết các mã màu cũ vừa tìm được bằng mã màu mới.

  Cách 2: sử dụng replate mã màu trong Notepad++

  Dán code của template tinhdauonline và0 notepad++
  Nhấn Ctrl + H
  (1) Dán mãu màu cần thay
  (2) Dán mã màu mới muốn thay
  (3) Replated all
  (4) Ctrl A -> Ctrl C và dán (Ctrl + V) dán lại toàn bộ code lại vị trí cũ trong Giao diện

  Như vậy bạn đã thay toàn bộ mã màu cũ bằng mã màu mới.