TÔI LÀ QUẢN TRỊ™

Thêm
CHUYÊN MỤC:
[tintuc]
Vào phần Cài đặt -> Tùy chọn tìm kiếm.

1. Phần Robots.txt tùy chỉnh.

Bạn bật và dán đoạn code robot.txt bên dưới vào. Robots.txt được tối ưu dành riêng cho template TinhDauOnline Premium

Thêm code bên dưới vào ô robots.txt

Code:
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
User-agent: *
Allow: /
Allow: /search/label/
Disallow: *archive.html
Disallow: *?m=0
Disallow: */search
Disallow: */p/gio-hang.html
Disallow: */p/google-custom-search.html
Disallow: *?v=full&page=*
Disallow: *?updated-max*
Sitemap: https://www.tinhdauonline.com.vn/feeds/posts/default?orderby=UPDATED
Sitemap: https://www.tinhdauonline.com.vn/sitemap.xml
Sitemap: https://www.tinhdauonline.com.vn/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Sitemap: https://www.tinhdauonline.com.vn/atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=500


Thay tên miền https://www.tinhdauonline.com.vn/ thành tên miền của bạn.

2. Cài đặt Tiêu đề Robot tùy chỉnh

Bạn thiết lập chọn như ảnh bên dưới:
Chọn các thông số mặc định như ảnh
Sau khi đã khai báo Robots.txt rồi bạn tiếp tục khai báo Sitemap cho Google Webmaster Tools.

Xem tiếp >> Khai báo Sitemap cho Google Webmaster Tools cho Template Tinh Dầu Online

Chú thích:
  • Robots.txt quy định những trang nào được phép index (lập chỉ mục) và noindex (không lập chỉ mục)
  • Tiêu đề robot tùy chỉnh giúp thiết lập nhanh cho những người không am hiểu về Robots.txt. Mặc định all, noopd là cho Google index tất cả các trang, trang nào không muốn index thì đã chặn trong mục Robots.txt rồi.
Trong quá trình cập nhật Template TinhDauOnline, Robots.txt có thể thay đổi. Để chính xác nhất bạn xem Robots.txt từ giao diện gốc Tinhdauonline tại https://www.tinhdauonline.com.vn/robots.txt

Thay lại tên miền của bạn thay cho https://www.tinhdauonline.com.vn/.

Chúc bạn thành công!
[/tintuc]