Nhiều người sử dụng template Blogger TinhDauOnline Premium có ít thông tin về sản phẩm muốn ẩn đi các mục như Bảng giá, Hình Ảnh, Đánh giá thì thực hiện như sau:

Ẩn tab bài viết bán hàng trong Template TinhDauOnline


Thực hiện ẩn Tab bài bán hàng trong TinhDauOnline Template


  1. Truy cập vào Giao diện -> Chỉnh sửa HTML
  2. Nhấn Ctrl + F và tìm: "Chèn Css tùy chỉnh"
  3. Dán vào đoạn code bên dưới như ảnh và lưu chủ đề

.nav-tabs li:nth-last-child(2),.nav-tabs li:nth-last-child(3),.nav-tabs li:nth-last-child(1) {display: none;}
Vị trí chèn code ẩn tab

Kết Quả

3 tab còn lại đã đươc ẩn đi