Khái báo Sitemap với tối ưu SEO cho Template TinhDauOnline

Bước 1: Tạo tài khoản Google Webmaster Tools

Truy cập: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi -> Đăng nhập bằng Gmail

Bước 2: Nhập tên miền trang web

Chọn thêm trang Web -> Thêm tên miền -> ThêmBước 3: Tìm nạp sitemap

Thu thập dữ liệu -> Tìm nạp như Google -> Nhập vào lần lượt
1. /sitemap.xml 
2. atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
3. feeds/posts/default?orderby=UPDATED

  • Chọn Tìm nạp và hiển thị
  • Yêu cầu lập chỉ mục
  • Đã yêu cầu lập.... là hoàn tất

Lưu ý là Chọn Máy tính để bàn và cả Di động: điện thoại thoong minh.Chờ 1-2 tuần để thông tin của bạn sẽ xuất hiện trong Trạng thái chỉ mục (số trang mà Google đã index)

    Hãy cùng tham gia bình luận về bài viết này nhé!