Khái báo Sitemap với tối ưu SEO cho Template TinhDauOnline

Khái báo Sitemap với tối ưu SEO cho Template TinhDauOnline

Xem Demo
MUA NHANH
Chat Zalo

Khái báo Sitemap với tối ưu SEO cho Template TinhDauOnline

Khái báo Sitemap với tối ưu SEO cho Template TinhDauOnline

Bước 1: Tạo tài khoản Google Webmaster Tools

Truy cập: https://search.google.com/search-console-> Đăng nhập bằng Gmail

Bước 2: Nhập tên miền trang web

Chọn thêm trang Web -> Thêm tên miền -> Thêm


Bước 3: Xác minh chủ sở hữu web

Xác minh bạn là chủ sở hữu website bằng cách lấy thẻ meta Google và chèn dưới <head> trong theme tinhdauonline.

Có dạng sau:

<meta content='bqCvQd96fKEsDINdw8IsohwclFYFVWsaiGO7zZ1Zfcg' name='google-site-verification'/>

Bước 4: Tìm nạp sitemap

Thu thập dữ liệu -> Tìm nạp như Google -> Nhập vào lần lượt -> OK
  • Chọn Tìm nạp và hiển thị
  • Yêu cầu lập chỉ mục
  • Đã yêu cầu lập.... là hoàn tất
1. sitemap.xml 
2. atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
3. feeds/posts/default?orderby=UPDATED

Lưu ý là Chọn Máy tính để bàn và cả Di động: điện thoại thoong minh.Chờ 1-2 tuần để thông tin của bạn sẽ xuất hiện trong Trạng thái chỉ mục (số trang mà Google đã index)


Chúc bạn thành công!
0 Nhận xét
-->