TÔI LÀ QUẢN TRỊ™

Thêm
CHUYÊN MỤC:

Bước 1: Tạo tài khoản Google Webmaster Tools

Truy cập: https://search.google.com/search-console-> Đăng nhập bằng Gmail

Bước 2: Nhập tên miền trang web

Chọn thêm trang Web -> Thêm tên miền -> Thêm


Bước 3: Xác minh chủ sở hữu web

Xác minh bạn là chủ sở hữu website bằng cách lấy thẻ meta Google và chèn dưới <head> trong theme tinhdauonline.

Có dạng sau:

<meta content='bqCvQd96fKEsDINdw8IsohwclFYFVWsaiGO7zZ1Zfcg' name='google-site-verification'/>

Bước 4: Tìm nạp sitemap

Thu thập dữ liệu -> Tìm nạp như Google -> Nhập vào lần lượt -> OK
  • Chọn Tìm nạp và hiển thị
  • Yêu cầu lập chỉ mục
  • Đã yêu cầu lập.... là hoàn tất
1. sitemap.xml 
2. atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
3. feeds/posts/default?orderby=UPDATED

Lưu ý là Chọn Máy tính để bàn và cả Di động: điện thoại thoong minh.Chờ 1-2 tuần để thông tin của bạn sẽ xuất hiện trong Trạng thái chỉ mục (số trang mà Google đã index)


Chúc bạn thành công!