13/04/2018

Khái báo Sitemap với tối ưu SEO cho Template TinhDauOnline

Bước 1: Tạo tài khoản Google Webmaster Tools

Truy cập: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi -> Đăng nhập bằng Gmail

Bước 2: Nhập tên miền trang web

Chọn thêm trang Web -> Thêm tên miền -> ThêmBước 3: Tìm nạp sitemap

Thu thập dữ liệu -> Tìm nạp như Google -> Nhập vào lần lượt
1. /sitemap.xml 
2. atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
3. feeds/posts/default?orderby=UPDATED

  • Chọn Tìm nạp và hiển thị
  • Yêu cầu lập chỉ mục
  • Đã yêu cầu lập.... là hoàn tất

Lưu ý là Chọn Máy tính để bàn và cả Di động: điện thoại thoong minh.Chờ 1-2 tuần để thông tin của bạn sẽ xuất hiện trong Trạng thái chỉ mục (số trang mà Google đã index)