TÔI LÀ QUẢN TRỊ™

Thêm
CHUYÊN MỤC:
Khi bạn muốn phân quyền cho nhiều người có thể xem, ghi chú các đơn hàng đã đặt trong Template TinhDauOnline Premium thì cần lưu ý:

Truy cập vào Trang Excel quản lí đơn hàng
Bước 1: Chia sẻ -> Nâng cao
Bước 2: Thêm Email của người quản lí mới
Bước 3: Cấp quyền

3.1 Không cho người này chỉnh sửa quyền thay đổi người và thêm người mới (Khuyến khích)
3.2 Tắt chức năng tải xuống, in ấn đối với người Nhận xét và Chỉ xem (Khuyến khích)
3.3 Bạn chọn vào 1 trong 3 trường sau, ưu tiên trường thứ nhất
  • Cho phép nhận xét: Được phép comment thêm nội dung, có thể ghi chú khi telesale (Khuyến khích)
  • Cho phép sửa: Sửa được tất cả nội dung có trong excel (lưu ý)
  • Chỉ được xem: Được xem nội dung không được chỉnh sửa hoặc thêm/bớt nội dung
Chủ sở hữu: 
  • Là người sở hữu toàn quyền đối với file Excel có thể thêm hoặc xóa bất cứ ai hoặc thay đổi bất cứ nội dung gì!
  • Không ai có thể thay đổi quyền và hạn chế quyền đối với chủ sở hữu

Xem ảnh

Phân quyền quản trị đơn hàng trong TinhDauOnline