Template Tinhdauonline Premium v6.4 được lập trình sử dụng mặc định tối thiểu 4 ảnh trong bài viết. Tuy nhiên được phản hồi của người dùng là nhiều ảnh quá họ không có đủ ảnh để đăng vào.

 ảnh tối thiểu trong bài bán hàng của template tinhdauonline
 ảnh tối thiểu trong bài bán hàng của template tinhdauonline
Theo đúng thì bài viết sản phẩm phải có ít nhất 5 ảnh để sử dụng hiển thị như ảnh trên. Template Tinhdauonline được sử dụng theo hướng Thương Mại Điện Tử nên muốn cung cấp nhiều ảnh cho người dùng. Tuy nhiên để sử dụng 4 ảnh thì ảnh thứ 5 mình đã sử dụng lặp lại lấy ảnh thứ 1 thêm lần nữa để thay thế vào.

Nếu bạn rao vặt bán hàng trên Chợ tốt bạn cũng sẽ được yêu cầu giới hạn tối thiểu hình khi up lên.

Sau đây để tự do tùy biến như cầu từng khách hàng khi sử dụng template mình hướng dẫn các bạn tùy chỉnh lại ảnh giới hạn khi hiển thị.

Tùy chỉnh số lượng ảnh giới hạn bài đăng sản phẩm

  1. Truy cập Giao diện và chỉnh sửa HTML
  2. Bạn Ctrl + F và tìm <img id="prova" alt="' + t + '" class="lazy"
  3. Sau đó Ctrl + F và tìm s[ 
Ở dòng code 2274. Có 6 thẻ s[...]

Bạn sẽ thấy có tất cả 6 thẻ là s[0], s[1], s[2], s[3] ....
s[0] : Lấy ảnh lớn đầu tiên ở trên
s[1] : Lấy ảnh nhỏ đầu tiên ở dưới
s[2] : Lấy ảnh nhỏ thứ 2 ở dưới
s[3] : Lấy ảnh nhỏ thứ 3 ở dưới
...vv

xem ảnh:
Cách gọi mặc định 4 ảnh đang sử dụng ở phiên bản V6.4
Thay lại như sau:
  • Nếu bạn muốn dùng 3 ảnh thì sử dụng s[0], s[1], s[2] sau đó lặp lại  s[0], s[1], s[2]  (theo tuần tự)
  • Nếu bạn muốn dùng 2 ảnh thì sử dụng s[0], s[1] sau đó  s[0], s[1] sau đó  s[0], s[1] (theo tuần tự)
  • Mặc định 4 ảnh nên mình sẽ dùng: s[0], s[1], s[2], s[3], s[0], s[1]
Lưu ý: Khi sửa số lại thì lưu ý trong mẫu hay bị "chạy chữ" không đúng với vị trí trỏ chuột nhé.

=> Bạn có thể liên hệ hỗ trợ phần này khi mua template và yêu cầu mình chỉnh sửa.

Chúc bạn thành công!