Giả sửa bạn bán sản phẩm tính theo dung tích ví dụ như tinh dầu online.
  • 10ml = 2tr5
  • 100ml = 5tr5
  • 1.000ml = 7tr5
Thì khi khách hàng click chọn dung tích sẽ tự thay đổi giá bán.
↪ Đây là tính năng thêm vào Template TinhDauOnline mới nhất Version 6.5, Updated từ 11/2018

Nâng cấp Template TinhDauOnline v6.5

Mặc định trong trong bản Template TinhDauOnline Premium sẽ không được tích hợp tính năng này vì chỉ số ít website sử dụng tính năng này.

Bạn phải được Tác giả teamview để hỗ trợ nâng cấp mới có thể sử dụng được. Riêng updated từ tháng 11/2018 trở đi bạn chỉ cần thêm code theo hướng dẫn sau là có thể sử dụng được tính năng này

Hướng dẫn đăng bài chứa thông tin lựa chọn giá

Bạn đăng phần tùy chỉnh ở giữa cặp thẻ [tomtat]....[/tomtat]


Chuyển qua phần HTML của bài viết và thêm đoạn code sau:

Nếu muốn xếp thành bảng


<div id="bang-dung-tich">
<div class="canh-trai"> ĐƠN VỊ:</div>
<div class="canh-phai"> GIÁ (VNĐ)</div>
</div>

<input type="radio" checked="checked" id="two" name="gender" onclick="document.getElementById(&quot;doigia&quot;).innerHTML = &quot;2,500,000 đ&quot;; document.getElementById(&quot;doititle&quot;).innerHTML = &quot;Tinh dầu hoa hồng nguyên chất (Loại 10ml)&quot;" type="radio" />
<label for="two"><span></span>Loại 10ml </label><div id="canhphai">2,500,000 đ</div>

<input id="four" name="gender" onclick="document.getElementById(&quot;doigia&quot;).innerHTML = &quot;4,500,000 đ&quot;; document.getElementById(&quot;doititle&quot;).innerHTML = &quot;Tinh dầu hoa hồng nguyên chất (Loại 100ml)&quot;" type="radio"" />
<label for="four"><span></span>Loại 100ml </label><div id="canhphai">4,500,000 đ</div>
<input id="six" name="gender" onclick="document.getElementById(&quot;doigia&quot;).innerHTML = &quot;6,500,000 đ&quot;; document.getElementById(&quot;doititle&quot;).innerHTML = &quot;Tinh dầu hoa hồng nguyên chất (Loại 1000ml)&quot;" type="radio"" />
<label for="six"><span></span>Loại 1000ml </label><div id="canhphai">6,500,000 đ</div>
  • Sửa dung tích và giá bán cho phù hợp với sản phẩm của bạn.
>>>>> Demo kết quả <<<<<