18/04/2019

Tối ưu SEO Audit Website, tối ưu SEO System 2019

SEO Audit Website là tổng hợp tất cả những phương pháp tối ưu nhằm khai thác toàn bộ sức mạnh của website hiện có.

Nếu Website của bạn có 1 lượng content lớn, nhưng ích khách hàng. Lượng traffic không tập trung để chốt Sale.
Mục tiêu cuối cùng là gia tặng sức mạnh Website → Thu hút traffic → Điều hướng  → Chuyển đổi  → Doanh thu.

Các bước thực hiện trong Quá trình SEO Audit gồm có:

⏩ Phần 1. Xác định Index của website hiện tại

Xây dựng cấu trúc link → tối ưu Robots.txt, Sitemap.xml

Phần 2. Xác định các nội dung liên quan và điều phối Internal Link theo mô hình chuyển đổi chốt sale.


Tối ưu SEO Audit Website, tối ưu SEO System 2019
Tối ưu SEO Audit Website, tối ưu SEO System 2019⏩ 3. Tìm và loại bỏ các tác nhân làm giảm thứ hạng Website

- Tối ưu tỉ lệ Anchor Text theo nguyên tắc vàng
- Tìm phát hiện và xóa bỏ liên kết gãy, tiến hành Direct 301 để chuyển hướng link cần thiết
- Kiểm soát tác vụ thủ công (SPAM)
- Kiểm soát backlink xóa liên kết xấu, DDos, Hacker tấn công.

⏩ 4. Tối ưu tốc độ Website

- Tối ưu Google Pagespeed từ 80 điểm trở lên
- Tốc độ tải Website không quá 5s
- Sửa các lỗi lập trình và xung đột các thành phần
- Giảm thiểu sự quá tải Server

⏩ 5. Triển khai Schema và xây dựng Hệ sinh thái Web

Khai báo các loại dữ liệu Schema sau

✅ WebPage

✅ WPSideBar

✅ Organization

✅ WPFooter

✅ ProfessionalService

✅ AboutPage

✅ SiteNavigationElement

✅ WPHeader

✅ CopyrightHolder

✅ WebSite

✅ ContactPage

✅ Person

✅ Blog

✅ hatom

Liên hệ với dịch vụ chúng tôi:

LH: 0932.913.631: Huỳnh Phụng
Website: www.toilaquantri.com
Phân tích nhược điểm website miễn phí tại Email: Haiphungmarketing@gmail.com
Hãy cung cấp cho tôi website của bạn, hosting đang sử dụng ở bên nào khi bạn cần sự tối ưu. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu website cho bạn!