TÔI LÀ QUẢN TRỊ™

Thêm
CHUYÊN MỤC:
[giaban]4 triệu/website[/giaban]

[vitri] Dương Quảng Hàm, P5, Gò Vấp, TPHCM  [/vitri]

[phongngu]Tối ưu SEO Onpage[/phongngu]

[phongtam]Tối ưu Social Media[/phongtam]

[dientich]Buiding Entity SCHEMA[/dientich]

[mota]
SEO Audit Website là tổng hợp tất cả những phương pháp tối ưu nhằm khai thác toàn bộ sức mạnh của website hiện có nhưng chưa được tối ưu.

SEO Audit thiên hướng mạnh về tối ưu các kỹ thuật như Tăng tốc Website, xây dựng Catelogy, Internal Link, Social và Schema coding.

Nếu Website của bạn có 1 lượng content lớn, nhưng ích khách hàng. Lượng traffic không tập trung để chốt Sale. Thì điều cần làm là => SEO Audit Website.

Mục tiêu cuối cùng là gia tăng sức mạnh Website → Thu hút nhiều traffic → Điều hướng  → Chuyển đổi  → Tăng trưởng doanh số
[/mota]
[tongquan]

Các bước thực hiện trong Quá trình SEO Audit gồm có:

⏩ Phần 1. Xác định Index của website hiện tại

Xây dựng cấu trúc link (link structure) → tối ưu Robots.txt, Sitemap.xml.
Xóa index các link index nhầm.
Tối ưu phân trang Content tránh tình trang trùng lặp nội dung (Duplicate Content).

Phần 2. Xác định các nội dung liên quan và điều phối Internal Link theo mô hình chuyển đổi chốt sale.


Tối ưu SEO Audit Website, tối ưu SEO System 2019
Tối ưu SEO Audit Website, tối ưu SEO System 2019


⏩ 3. Tìm và loại bỏ các tác nhân làm giảm thứ hạng Website

- Tối ưu tỷ lệ link, Anchor Text theo nguyên tắc vàng. (xem Nguyên tắc vàng)
- Tìm phát hiện và xóa bỏ liên kết gãy (broken link), tiến hành Direct 301 để chuyển hướng link cần thiết.
- Kiểm soát tác vụ thủ công (SPAM)
- Kiểm soát backlink xóa liên kết xấu, DDos, Hacker tấn công.

⏩ 4. Tối ưu tốc độ Website

- Tối ưu Google Pagespeeds từ 80 điểm trở lên.
- Tốc độ tải Website không quá 5s.
- Sửa các lỗi lập trình và xung đột các thành phần.
- Giảm thiểu sự quá tải Server.

⏩ 5. Triển khai Schema và xây dựng Hệ sinh thái Web

Khai báo các loại dữ liệu Schema sau:

✅ WebPage

✅ WPSideBar

✅ Organization

✅ WPFooter

✅ ProfessionalService

✅ AboutPage

✅ SiteNavigationElement

✅ WPHeader

✅ CopyrightHolder

✅ WebSite

✅ ContactPage

✅ Person

✅ Blog

✅ hatom
[/tongquan]