[tintuc]Mặc định trong theme TinhDauOnline Premium sẽ dùng 4 ảnh để chạy slide ảnh. Bạn sẽ thấy ở các trang thương mại điện tử như Shopee chẳng hạn. Yêu cầu phải up tối thiểu 5 hình ảnh sản phẩm từ đó khác hàng mới hình dung rõ ràng mọi góc cạnh sản phẩm từ đó giúp khách hàng dễ chọn mua hơn!

Do vậy, nếu bạn không có nhiều ảnh để sử dụng như thế thì có thể xóa bỏ bớt 3 ảnh nhỏ bên dưới và chỉ sử dụng duy nhất 1 ảnh thì sẽ không bị lỗi nữa!

Cách sử dụng theme Tinhdauonline Premium chỉ dùng 1 ảnh

Hướng dẫn xóa bớt 3 ảnh nhỏ chỉ sử dụng 1 ảnh trong Tinhdauonline

1. Truy cập Blogger.com -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML
2. Ctrl + F để tìm và Xóa đoạn code bên dưới
<div class="w100" style="width:100%"><img class="img_02" alt="' + t + '" src="' + s[1].src + '" data-image="' + s[1].src + '" data-zoom-image="' + s[1].src + '"/><img class="img_02" alt="' + t + '" src="' + s[2].src + '" data-image="' + s[2].src + '" data-zoom-image="' + s[2].src + '" /><img class="img_02" alt="' + t + '" src="' + s[3].src + '" data-image="' + s[3].src + '" data-zoom-image="' + s[3].src + '" /></div>
3. Lưu lại và kiểm tra bằng cách đăng bài chỉ 1 ảnh

Chúc bạn thành công!

[/tintuc]