Hiển thị các bài đăng có nhãn Big DATA. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Big DATA. Hiển thị tất cả bài đăng

29/04/2017

Khai phá tảng băng chìm của Big DATA

Khai phá tảng băng chìm của Big DATA

Big Data (dữ liệu lớn) là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp đến nỗi những công cụ, ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không thể đảm đương được. Thống kê cho thấy, trong hai năm qua, khối lượng dữ liệu trên toàn cầu đã chiếm đến 90% lượng dữ liệu số được tạo ra kể từ khi công nghệ số hóa ra đời. Kích cỡ của Big Data tăng lên từng ngày, tính đến năm 2012 đã lên hàng exabyte (1 exabyte bằng 1 tỷ gigabyte)
Giải pháp Big Data giúp Doanh nghiệp hiểu phần insight của Dữ liệu