TOILAQUANTRI.COM

Remarketing khác GDN như thế nào

Có lẽ mình cần chia sẻ cho các bạn một chút lý thuyết về kỹ thuật quảng cáo để các bạn có thể phân biệt được 2 khái niệm cơ bản nhưng rất qu...
Thích Haha Phẫn nộ Phản ứng
0 bình luận

TOILAQUANTRI.COM

Đào tạo chuyên viên GDN - Chuyên viên Marketing Online P1

Ngay từ khi Internet bắt đầu phát triển tại Việt Nam, các nhà marketing ngay lập tức nhận ra hiệu quả của quảng cáo trực tuyến mang lại. Đi ...
Thích Haha Phẫn nộ Phản ứng
0 bình luận

TOILAQUANTRI.COM

Kinh Nghiệm Chạy Google Mạng Hiển Thị GDN

GDN là khái niệm Quảng cáo mạng hiển thị của Google (Google Display Networks) . Các website đối tác của Google là các website có vị trí hiển...
Thích Haha Phẫn nộ Phản ứng
0 bình luận

TOILAQUANTRI.COM

GDN là gì? Ứng dụng GDN vào quảng cáo Google

Quảng cáo Google không chỉ là cuộc chơi của Google Adwords hay Remarketing nữa, hiện nay các chiến lược của các nhà kinh doanh Online ngày c...
Thích Haha Phẫn nộ Phản ứng
0 bình luận