TOILAQUANTRI.COM (0 bình luận)

Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3 Chia sẻ 6/11/2018

Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3

Trùng lặp nội dung là hiện tượng Google Index nhiều trang trên một Website có nội dung giống nhau hoặc trùng phần lớn nội dung. Qua tìm hi...

TOILAQUANTRI.COM (0 bình luận)

Fix lỗi trùng lặp nội dung, tiêu đề mô tả chuẩn trong Blogger Chia sẻ 4/20/2018

Fix lỗi trùng lặp nội dung, tiêu đề mô tả chuẩn trong Blogger

Blogger là nền tảng "Trùm" nổi tiếng về lỗi trùng lặp nội dung . Tức là 2 hay nhiều URL cùng nhận tiêu đề/ mô tả/ nội dung y như n...

TOILAQUANTRI.COM (5 bình luận)

Robots.txt chuẩn cho Blogger/Blogspot 2018 Chia sẻ 3/19/2018

Robots.txt chuẩn cho Blogger/Blogspot 2018

Robots.txt là một tài liệu cho các con bọ (SE: Search Engine) đọc trang này (index) dữ liệu website ở trang nào, và không cho đọc trang nào...