Hiển thị các bài đăng có nhãn Schema. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Schema. Hiển thị tất cả bài đăng

19/05/2018

Triển khai Schema Event và Richnet 5 sao cho Blogger và Wordpress

Schema Event và Richnet 5 sao
Schema Event và Richnet 5 sao
Hình trên cũng cho ta thấy những gì cần phải làm dưới đây rồi
 1. Ta có xếp hạng 5 sao gọi là Richnet -> Kiểu Schema là Product
 2. 3 link mở rộng bên dưới ta gọi là kiểu Schema Event
Sau đây ta sẽ cùng triển khai với 2 nền tảng Wordpress và Blogspot.
 • Nên nhớ là thích hợp dùng cho bài viết Tin Tức và Blog hoặc dùng Link Event là link các khóa học hoặc sự kiện thôi nhé!
 • Đối với Website ở bài bán hàng ta dùng Schema khác xịn và pro hơn nhiều.

I. Triển khai Schema với Wordpress:

1) Về đánh giá Richnet 5 sao bạn cài Plugin KK rating

Gói mở rộng -> Cài mới
Search từ khóa: "KK Rating" -> Cài đặt -> Kích hoạt -> Cấu hình
 • Phần này dễ lắm nên không hướng dẫn nhiều. Bạn tự đánh sao cho bài viết của mình nhé!
 • Kết quả đánh giá sẽ hiện ngoài kết quả tìm kiếm Google
Hiện thị của Plugin KK Star Rating

Lưu ý: Nếu bạn dùng các plugin lưu cache thì cấu hình không lưu cache với kk star nếu gặp lỗi nhé.

2) Về hiển thị 3 link Events bạn thực hiện các bước sau

2.1 Cài đặt và kích hoạt plugin: WordPress Crayon Syntax Highlighter

Gói mở rộng -> Cài mới
Search từ khóa: "WordPress Crayon Syntax Highlighter" -> Cài đặt -> Kích hoạt
WordPress Crayon Syntax Highlighter
WordPress Crayon Syntax Highlighter

2.2 Chèn code Schema Events

 • Edit chỉnh sửa lại các bài viết bạn muốn hiển thị link Events
 • Trên thanh công cụ xuất hiện icon để bạn chèn code vào
Chèn code Schema Event vào bài viết trong Wordpress
Chèn code Schema Event vào bài viết trong Wordpress

2.3 Code Schema Events

Copy toàn bộ code bên dưới cho vào phần mềm notepad++ thay link, nội dung cho phù hợp rồi hãy chèn vào.
<style>
.event {
    width: 100%;
    display: inline-block;
    margin-top: 5px;
}
.eve {
        padding: 1%;
    width: 31.33%;
    float: left;
    border-bottom: 1px solid #F4F4F4;
}
.eve .date_ev {
    display: block;
    float: left;
    border-radius: 5px;
    overflow: hidden;
    width: 50px;
    margin-right: 10px;
}
.eve .date_ev span.month {
    background: #ed1c24;
    color: #fff;
    font-weight: 400;
    font-size: 12px;
}
.eve .date_ev span {
    display: block;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    width: 100%;
}.eve .date_ev span.day {
    background: #DFDFDF;
    padding: 6px 0;
    font-size: 20px;
    color: #666;
}
meta {
    display: none;
}.eve a {
    display: block;
    text-align: left;
    color: #1b9c20;
    font-weight: bold;
    font-size: 14px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
</style>
<div class='event'>
<div class='eve' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Event'>
<span class='date_ev' content='2017/07/05' itemprop='startDate'>
<span class='month'>T.07</span>
<span class='day'>05</span>
</span>
  <meta content='2020-07-07' itemprop='endDate'/>
<a class='schemah1' href='https://www.toilaquantri.com/2016/03/kinh-nghiem-quang-cao-google-adwords.html' itemprop='url'>
<span itemprop='name'>Kinh nghiệm chạy quảng cáo Google Adwords<span/></span></a>
<span itemprop='location' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Place'>
  <meta content='Kinh nghiệm Quảng Cáo Google Adwords Google.Com' itemprop='name'/>
<meta content='https://www.toilaquantri.com/2016/03/kinh-nghiem-quang-cao-google-adwords.html' itemprop='url'/>
<span itemprop='address' itemscope='' itemtype='http://schema.org/PostalAddress'>
  <meta content='98 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, TPHCM' itemprop='streetAddress'/>
  <meta content='TP.HCM' itemprop='addressLocality'/>
  <meta content='Việt Nam' itemprop='addressRegion'/>
</span>
<span itemprop='offers' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Offer'>
  <meta content='Liên hệ' itemprop='price'/>
  <meta content='VND' itemprop='priceCurrency'/>
<meta content='https://www.toilaquantri.com/2016/03/kinh-nghiem-quang-cao-google-adwords.html' itemprop='url'/>
</span>
</span>
</div>         
<div class='eve' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Event'>
<span class='date_ev' content='2017/07/01' itemprop='startDate'>
<span class='month'>T.07</span>
<span class='day'>01</span>
</span>
  <meta content='2020-07-07' itemprop='endDate'/>
<a class='schemah1' href='https://www.toilaquantri.com/2016/04/dich-vu-quang-cao-google-adwords-tai-TPHCM.html' itemprop='url'>
<span itemprop='name'>Dịch vụ Google Adwords tốt nhất TPHCM<span/></span></a>
<span itemprop='location' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Place'>
  <meta content='Báo Giá Dịch Vụ Quảng Cáo Google Adwords Google.Com' itemprop='name'/>
<meta content='https://www.toilaquantri.com/2016/04/dich-vu-quang-cao-google-adwords-tai-TPHCM.html' itemprop='url'/>
<span itemprop='address' itemscope='' itemtype='http://schema.org/PostalAddress'>
  <meta content='98 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, TPHCM' itemprop='streetAddress'/>
  <meta content='TP.HCM' itemprop='addressLocality'/>
  <meta content='Việt Nam' itemprop='addressRegion'/>
</span>
<span itemprop='offers' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Offer'>
  <meta content='Liên hệ' itemprop='price'/>
  <meta content='VND' itemprop='priceCurrency'/>
<meta content='https://www.toilaquantri.com/2016/04/dich-vu-quang-cao-google-adwords-tai-TPHCM.html' itemprop='url'/>
</span>
</span>
</div>         
<div class='eve' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Event'>
<span class='date_ev' content='2017/07/12' itemprop='startDate'>
<span class='month'>T.07</span>
<span class='day'>12</span>
</span>
  <meta content='2020-07-07' itemprop='endDate'/>
<a class='schemah1' href='https://www.toilaquantri.com/2016/12/toi-uu-diem-chat-luong-google-adwords-len-10.html' itemprop='url'>
<span itemprop='name'>Tối ưu điểm chất lượng Google Adwords lên 10/10<span/></span></a>
<span itemprop='location' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Place'>
  <meta content='Tối ưu điểm chất lượng Google Adwords lên 10/10' itemprop='name'/>
<meta content='https://www.toilaquantri.com/2016/12/toi-uu-diem-chat-luong-google-adwords-len-10.html' itemprop='url'/>
<span itemprop='address' itemscope='' itemtype='http://schema.org/PostalAddress'>
  <meta content='98 Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, TPHCM' itemprop='streetAddress'/>
  <meta content='TP.HCM' itemprop='addressLocality'/>
  <meta content='Việt Nam' itemprop='addressRegion'/>
</span>
<span itemprop='offers' itemscope='' itemtype='http://schema.org/Offer'>
  <meta content='Liên hệ' itemprop='price'/>
  <meta content='VND' itemprop='priceCurrency'/>
<meta content='https://www.toilaquantri.com/2016/12/toi-uu-diem-chat-luong-google-adwords-len-10.html' itemprop='url'/>
</span>
</span>
</div>     </div>

Nguyên tắc khi sử dụng code Schema Events (quan trọng)

 1. Dùng URL nào thì lấy chính xác tiêu đề bài viết của URL đó
 2. Mô tả có thể viết tự do không cần phải giống với Meta Description của URL đó
 3. Thay lại địa chỉ cty / cửa hàng của bạn
 4. URL mỗi liên kết xuất hiện 3 lần lận nhé!
 5. 3 link Events phải liên quan đến bài viết đang chèn nhé. Ví dụ bài gốc nói về Facebook thì 3 link mở rộng cũng phải nói về Facebook
 6. Code CSS là code chia ra 3 cột. Bạn có thể tự do tùy chỉnh lại code CSS cho đẹp hơn.
 7. Chèn tại bài viết hoặc trang Catelogy. Không chèn tại trang chủ.

2.4 Submit lại bài viết vừa chèn code Schema Events

Khoảng 1-3 ngày là Google sẽ cập nhật lại

2.5 Kiểm tra kết quả Schema

1. Search trực tiếp trong Google để xem kết quả hiển thị (sau khi Google cập nhật lại)
2. Kiểm tra cấu trúc dữ liệu nhanh tại: https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/. Dán URL bài viết vừa chèn sẽ xuất hiện mục Event là ok nhe!
3. Xem mục dữ liệu có cấu trúc trong Search Console (cũng phải chờ Google cập nhật lại)

Lưu ý: Bạn thấy Mục Event hiện cảnh báo thì không sao cả nhé. Cảnh báo chỉ là Google muốn cung cấp thêm thông tin cho chính xác, không có cũng không sao. Nếu bạn hiểu cấu trúc thì sửa lại cho chuẩn luôn hoặc để mặc định như vậy.

II. Triển khai Schema Events đối với Blogger

Đối với Blogger và các dạng website 2.0 khác thì phải chèn code cứng 

1. Chèn Richnet 5 sao thì xem tại đây

2. Chèn code Event cho Blogger

 • Cũng sử dụng code Events như trên Wordpress. Bạn copy đoạn code trên
 • Chèn dưới vị trí của Code richnet 5 sao. Hoặc trên cũng được
 • Submit lại và chờ kết quả như trên.
 • Các lưu ý khi chèn Code Schema Event trên blogger ở bài trên cũng giống như chèn code Richnet. Chèn chuẩn để tránh SPAM
Theo: toilaquantri.com

05/05/2018

Hướng dẫn triển khai Richnet 5 sao trên Blogger (Web 2.0)

Hiện tại thì mình nghiên cứu một số Cấu trúc dữ liệu cho các dạng Web 2.0 tức là Code tự chèn bằng tay không được hỗ trợ Plugin như Wordpress. Trong bài này sẽ hướng dẫn cách thức hoạt động là nó giúp ít gì trong việc SEO nhé!

Cấu trúc dữ liệu giúp hiển thị nhiều thông tin ở kết quả tìm kiếm.

Google cập nhật cấu trúc dữ liệu trong Webmaster Tools phần Giao diện tìm kiếm -> Cấu trúc dữ liệu. Bạn xem tại đây để xác định Web của bạn đã triển khai "CHUẨN" những loại cấu trúc nào rồi nhé! sẽ được Google liệt kê cẩn thận từng trang.

Google cập nhật các cấu trúc liệu áp dụng trên site toilaquantri.com

22/04/2018

Tối ưu Google Pagespeed Insights có nghĩa là Website sẽ tải nhanh hơn?

Tối ưu Google Pagespeed Insights có làm Website sẽ tải nhanh hơn hay không?. Sau đây chúng ta cùng phân tích về Google Pagespeed Insights

Trước đây việc tối ưu Google Pagespeed Insights là cực kì vất vả. Trước năm 2015 hầu như có đến 95% các Web đều không thể đạt >85 điểm trở lên (đạt màu xanh xinh được là ước mơ của bao người) trong 2 phiên bản Desktop và Mobile.
Thông tin cho rằng tại sao Website tôi nhanh nhưng Google Pagespeed Insights điểm thấp và cho rằng Google Pagespeed Insights không quan trọng => sẽ phân tích ở bên dưới
Xong gần đây hàng loạt các thuật toán Google đánh vào tối ưu trãi nghiệm người dùng trên Website đặc biệt tốc độ tải trang và tối ưu dành di động. Tại sao Google lại đưa vào các chỉ số này? Nó giúp ít gì cho người dùng?

Tối ưu Google Page Speed có nghĩa là Website sẽ tải nhanh hơn?

10/04/2018

Fix lỗi Hatom, author, updated của Microfomats.org trong Blogspot (99% website đều lỗi)

Hatom là một cấu trúc dữ liệu Microfomats được Google thu thập 2 trường chính là tác giả và thời gian.

Cảnh báo lỗi của Google Webmaster Tools về lỗi trong Hatom

Lỗi cấu trúc dữ liệu trong Google Webmaster Tools
Lỗi cấu trúc dữ liệu trong Google Webmaster Tools

20/03/2018

Khai báo siêu cấu trúc dữ liệu (Structure Data Schema): Áp dụng tất cả Website

Công cụ kiểm trahttps://search.google.com/structured-data/testing-tool

Cấu trúc dữ liệu là các thành phần khai báo bố cục trang website để Google dễ dàng xác định đâu là Header, Body, Main, Siderbar, Footer cũng như cung cấp Profile (Liên kết tới các mạng xh), Khai báo dịch vụ, Sản phẩm, Bản đồ, kinh độ, vĩ độ, giờ đóng cửa mở cửa của cty....
 1. Nhờ vào cấu trúc này mà website sẽ trở nên thân thiện với anh Google
 2. Khi triển khai xong theo dõi trong Google Webmaster Tools
 3. Thực thế khi triển khai tất cả thứ hạng từ khóa thăng hạng tốt hơn, gia tăng traffic cao hơn.
Schema cho trang chủ

04/02/2018

Cấu trúc dữ liệu và Demo tối ưu cho Blog Tôi Là Quản Trị

Cũng là một bài viết về lĩnh vực SEO web dài hơi và tiếp theo 1 phần quan trọng không kém trong SEO chính là Cấu trúc dữ liệu (Structure Data).

Để nghiên cứu và hiểu về Structure Data thì phải nhức đầu vừa phải hiểu code 1 xíu vừa phải hiểu dữ liệu trong web. Bài đầu tiên về Structure mình đã chia sẻ cách đây hơn 1 năm và hơn 1 năm sau thì rút ra được thêm 1 mớ kinh nghiệm nên chia sẻ tiếp.

>> Xem lại bài cũ https://www.toilaquantri.com/2016/07/toi-uu-seo-onpage-toi-uu-cau-truc-du-lieu-blogger.html


Schema đã tối ưu được lúc trước:

18/07/2016

#17 Tối ưu SEO Onpage - #3 Tối ưu cấu trúc dữ liệu trên Blogger

Structured-data hay còn gọi là Cấu trúc dữ liệu hay Dữ liệu có cấu trúc nếu gọi riêng cho Google là cấu trúc khai báo của code web. Việc tối ưu cấu trúc theo chuẩn này sẽ giúp Google dễ đọc các thành phần code web hơn. Mỗi trang web (nói đến blogger) hiện nay có đến 3000-4000  đoạn code hoặc hơn. Do vậy, cấu trúc lập trình không rõ ràng hoặc chưa khai báo sẽ làm Google khó xác định được cấu trúc website.
Tối ưu cấu trúc dữ liệu trên Blogger
Tối ưu cấu trúc dữ liệu trên Blogger