news

Để trở thành BẬC THẦY THUYẾT TRÌNH cần có những gì?

Để trở thành BẬC THẦY THUYẾT TRÌNH cần có những gì?

[tintuc]TÔI LÀ QUẢN TRỊ BLOG - Xin chào các bạn đúng như tiêu đề bài viết "Để trở thành BẬC THẦY THUYẾT TRÌNH" thông qua 7 chuyên đề mà diễn giả Quách Tuấn Khanh xây dựng, để cải thiện cho bạn về khả năng thuyết trình. Bài viết này chỉ giới thiệu những nội dung chính trong 7 chuyên đề. Thông qua những nội dung ấy bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về nó hay tốt hơn hết là tham gia khóa học này chăng? Để biết diễn giả Quách Tuấn Khanh là ai bạn có thể xem 1 vài bài diễn thuyết của ông trên Youtube nhé. Bài viết này mình đã tổng hợp dưới dạng pdf để cho các bạn dễ dàng download.
Có thể thấy rằng công việc thuyết trình không phải là đơn giản phải không nào?
Và không vòng vo nữa dưới đây là nội dung trong khóa học "Bậc thầy thuyết trình" [/tintuc]
Kỹ Năng Mềm Tin tức

Nhận xét

Lên đầu trang