Kỹ Năng Mềm

Nguồn gốc tạo động lực trong phát triển con người và doanh nghiệp

[tintuc] Nhiều các học thuyết về phát triển con người từ những người giàu họ chỉ ra rằng người thành công họ đạt được những điều họ mong muốn xuất phát từ động lực bên trong của họ. Động lực này là gì? Chắc chắn là nó sẽ tác động tới mục tiêu của b…

Huỳnh Phụng Blogger

Danh sách 3 nhóm kĩ năng sống cần thiết theo Unicef

[tintuc] UNICEF vừa đề xuất các kĩ năng sống của con người hiện đại chia làm 3 nhóm WHO chia kỹ năng sống thành 2 loại là kỹ năng tâm lý xã hội và kỹ năng cá nhân, lĩnh hội và tư duy -  với 10 yếu tố như: tự nhận thức, tư duy sáng tạo, giải quyế…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào