Javascript Blogspot

Tạo Banner quảng cáo có nút tắt (x) cho blogspot

[tintuc] Việc tạo banner quảng cáo để phục vụ các hoạt động quảng cáo tìm kiếm lợi nhuận là điều mà nhiều Webmaster/Blogger mong muốn. Và dưới thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn tạo 1 banner đồng thời có nút button (x) để người dùng có thể tắt để ngừng…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào