TOILAQUANTRI.COM

Javascrip thêm class và remove khi cuộn tới id nào đó (for blogspot)

Giả sử bạn muốn Menu của bạn trượt dọc theo màn hình nhưng dừng cuộn tới ID/class nào đó thì ta sẽ ứng dụng như sau. Thủ thuật dưới đây sẽ...

TOILAQUANTRI.COM

Click to Add class, Click again remove class (Click để thêm class và click remove class)

Một tính năng Javascript quen thuộc mà mình đã chia sẻ và hướng dẫn lần trước. Nhưng trong lần này có thêm phần click thêm 1 lần nữa để remo...

TOILAQUANTRI.COM

Javascript Click to add class (Click để thêm class) cho blogger và ứng dụng

Bài viết này nằm trong Serie Javascript Blogger . Trong các bài viết trước đây mình đã chia sẻ một số javascript Click change Text (Cli...

TOILAQUANTRI.COM

Javascript Scroll to add class (Cuộn trang thêm class) cho blogspot

Để mô tả cách hoạt động Javascript Scroll to add class hoạt động như sau.  Khi bạn cuộn web đến một cao nhất định được tính bằng px. Khi đ...

TOILAQUANTRI.COM

Javascript click change text cho blogspot (Đổi chữ khi click)

Khi click chuột vào 1 id hoặc class chứa text thì text (chữ) sẽ chuyển thành text khác. Thủ thuật click change text này được mình sử dụng ...

TOILAQUANTRI.COM

Tạo Banner quảng cáo có nút tắt (x) cho blogspot

Việc tạo banner quảng cáo để phục vụ các hoạt động quảng cáo tìm kiếm lợi nhuận là điều mà nhiều Webmaster/Blogger mong muốn. Và dưới thủ ...