Robots.txt chuẩn cho Blogger/Blogspot 2018
Robots.txt chuẩn cho Blogger/Blogspot 2018

[tintuc]Robots.txt là một tài liệu cho các con bọ (SE: Search Engine) đọc trang này (index) dữ liệu website ở trang nào, và không cho đọc trang nào lên các máy chủ tìm kiếm.

Các c…

#22 Tối ưu Blogspot/Blogger chuẩn AMP
#22 Tối ưu Blogspot/Blogger chuẩn AMP

[tintuc]AMP là gì? AMP (Accelerated Mobile Pages) là một dự án được Google hậu thuẩn với mục tiêu thúc đẩy tốc độ trên thiết bị di động. Nói một cách đơn giản hơn. AMP là một cách…