Affiliate

Phân tích thuật ngữ trong kiếm tiền AFFILIATE (Tiếp thị liên kết)

AFFILIATE (Tiếp thị liên kết) là hình thức tiếp thị liên kết qua internet (Chia sẻ liên kết). Từ đó các liên kết được các khách hàng tiềm năng truy cập và chuyển đổi thì người chia sẻ liên kết được nhận số tiền hoa hồng dựa vào c hương trình AFFILI…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào