7 WebPage làm tăng Trust Website với Schema
7 WebPage làm tăng Trust Website với Schema

[tintuc]Tình cờ mình phát hiện kho dữ liệu có cấu trúc của Schema gọi là Webpage. Webpage này lại thu thập thông tin dữ liệu khá bất ngờ là các trang giới thiệu về Website để cho …

Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3
Tối ưu Trùng Lặp Nội Dung - Seo Audit #3

[tintuc]Trùng lặp nội dung là hiện tượng Google Index nhiều trang trên một Website có nội dung giống nhau hoặc trùng phần lớn nội dung.

Qua tìm hiểu thì trùng nội dung này xuất hi…