Lòng trung thành của nhân viê n ở đây có nghĩa là nhân viên có cam kết thành công với tổ chức và tin rằng làm việc ở tổ chức này là tốt nhấ...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Dưới đây là các tiêu chí lưu ý đặc biệt cho các ứng viên lựa chọn cty mà mình ứng tuyển vào. Điều khá bất ngờ là 4 tiêu chí đó không nằm ở L...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Có 3 nhóm lĩnh vực để đạt được mục tiêu. Điều này được phát minh bởi các nhà tâm lí học (Bloom, Krathwohl ở Mỹ và Dave ở Anh) đã từng chỉ r...

TOILAQUANTRI.COM (1 BÌNH LUẬN)

Việc một nhân viên giỏi ra đi là tổn thất lớn cho công ty vì bạn sẽ phải tìm người thay thế, làm quen với công việc và đào tạo nhân viên tố...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Theo Philip Kotler, một nhà kinh tế và chuyên gia marketing, một sản phẩm không chỉ là một vật hữu hình. Một sản phẩm sinh ra là để đáp ứng ...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Kế họach kinh doanh là những mô tả về doanh nghiệp mà bạn sắp lập ra, là một bảng kế hoạch về cách điều hành và phát triển doanh nghiệp. ...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Quá nhiều người không bận tâm để viết một kế hoạch kinh doanh bởi vì họ nghĩ rằng nó quá khó hoặc không cần thiết trừ khi bạn đang tìm kiếm ...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Nhắc đến cụm từ Hệ thống kinh doanh ta sẽ hình dung toàn bộ quy trình từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Do vậy hệ thống kinh doanh ...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)