Remarketing

Remarketing khác GDN như thế nào

[tintuc] Có lẽ mình cần chia sẻ cho các bạn một chút lý thuyết về kỹ thuật quảng cáo để các bạn có thể phân biệt được 2 khái niệm cơ bản nhưng rất quan trọng là Remarketing vs GDN. Vì 2 hình thức này sẽ giúp quảng cáo của bạn tiếp cận với nhiều khác…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào