Remarketing khác GDN như thế nào
Remarketing khác GDN như thế nào

[tintuc]Có lẽ mình cần chia sẻ cho các bạn một chút lý thuyết về kỹ thuật quảng cáo để các bạn có thể phân biệt được 2 khái niệm cơ bản nhưng rất quan trọng là Remarketing vs GDN.…