TOILAQUANTRI.COM

Remarketing khác GDN như thế nào

Có lẽ mình cần chia sẻ cho các bạn một chút lý thuyết về kỹ thuật quảng cáo để các bạn có thể phân biệt được 2 khái niệm cơ bản nhưng rất qu...

TOILAQUANTRI.COM

Kinh nghiệm chạy Remarketing - Tiếp Thị Lại (P1)

Kinh nghiệm chạy Remarketing - Tiếp Thị Lại Remarketing là gì? Tiếp thị lại là gì? thì sau đây mình có một bài chia sẻ kinh nghiệm chạy...