shortcodes

-

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Post Shortcodes
Native HTML is the best SEO friendly!

Default Buttons

<a class="button" href="#link" target="_blank">Default</a>
<a class="button preview" href="#link" target="_blank">Preview</a>
<a class="button download" href="#link" target="_blank">Download</a>
<a class="button link" href="#link" target="_blank">Link</a>
<a class="button cart" href="#link" target="_blank">Shop cart</a>
<a class="button share" href="#link" target="_blank">Share</a>
<a class="button info" href="#link" target="_blank">More info</a>

Default Preview Download Link Shop cart More info

Colored Buttons

<a class="button green" href="#link" target="_blank">Default</a>
<a class="button preview red" href="#link" target="_blank">Preview</a>
<a class="button download yellow" href="#link" target="_blank">Download</a>
<a class="button link purple" href="#link" target="_blank">Link</a>
<a class="button cart blue" href="#link" target="_blank">Shop cart</a>
<a class="button share orange" href="#link" target="_blank">Share</a>
<a class="button info dark" href="#link" target="_blank">More info</a>
<a class="button white preview" href="#link" target="_blank">Preview</a>

Default Preview Download Link Shop cart More info Preview

Download Buttons

<a class="dl" href="#link#" target="_blank">Lorem Ipsum is simply dummy text</a>
<a class="dl" file-size="Light, Fast & Creative" href="#link#" target="_blank">VTrick Creative Blogger</a>
<a class="dl pdf" file-size="6.0 MB" href="#link#pdf" target="_blank">VTrick Creative Blogger User Manual.pdf</a>
<a class="dl zip" file-size="5.34 MB" href="#link#zip" target="_blank">VTrick Creative Blogger.zip</a>
<a class="dl media" file-size="326.1 MB" href="#link#media" target="_blank">VTrick Creative Blogger Video</a>
<a class="dl code" file-size="324.3 KB" href="#link#code" target="_blank">VTrick Creative Blogger Source Code</a>

Lorem Ipsum is simply dummy text VTrick Creative Blogger VTrick Creative Blogger User Manual.pdf VTrick Creative Blogger.zip VTrick Creative Blogger Video VTrick Creative Blogger Source Code

Alert Boxes

<blockquote class='check'>Lorem Ipsum...</blockquote>
<blockquote class='flag'>Lorem Ipsum...</blockquote>
<blockquote class='warn'>Lorem Ipsum...</blockquote>
<blockquote class='alert'>Lorem Ipsum...</blockquote>
<blockquote class='star'>Lorem Ipsum...</blockquote>

Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical test link here too Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.


Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical test link here too Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.


Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical test link here too Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.


Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical test link here too Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.


Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical test link here too Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.Bordered Table

Firstname Lastname Email
John Doe john@example.com
Mary Moe mary@example.com
July Dooley july@example.comContact Form

Syntax

<b>{contactForm}</b>Code Box

Simple <pre> code

Default PRE
$("#main-nav #s").focus(function());Codebox syntax powered by Prism

Code box syntax with param: lang="js"

<pre lang="js">$("#main-nav #s").blur(function()...</pre>

👉 Result:

$("#main-nav #s").blur(function() {
if (0 === this.value.length) this.value = c;
});
$("#main-nav #s").focus(function() {
if (this.value === c) this.value = "";
});Code box syntax with param: lang=""

<pre lang="">$("#main-nav #s").blur(function()...</pre>

Result:

$("#main-nav #s").blur(function() {
if (0 === this.value.length) this.value = c;
});
$("#main-nav #s").focus(function() {
if (this.value === c) this.value = "";
});Code box syntax with param: lang="css"

.bi::before {
  display: inline-block;
  content: "";
  vertical-align: -.125em;
  background-image: url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 16 16' fill='%23333' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill-rule='evenodd' d='M8 9.5a1.5 1.5 0 1 0 0-3 1.5 1.5 0 0 0 0 3z' clip-rule='evenodd'/></svg>");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 1rem 1rem;
  }

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin