TOILAQUANTRI.COM

Kinh nghiệm xem cấu hình Laptop (mua laptop mới/cũ)

Sẳn tiện hôm nay mình muốn nâng cấp 1 chiếc Laptop mới nên sẳn chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm về Laptop để bạn có thể sắm cho mình 1 chiếc ...

TOILAQUANTRI.COM

Tìm hiểu về địa chỉ IPv4 (Phân lớp IP, Subnet Mask, Địa chỉ MAC)

Các thiết bị mạng giao tiếp với nhau thông qua địa chỉ IP (Internet Protocol: Giao thức mạng) Địa chỉ ip có 2 phiên bản là ipv4 (32 bit) và...