Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Tế Vĩ Mô. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Tế Vĩ Mô. Hiển thị tất cả bài đăng

22/09/2018

Nền kinh tế Việt Nam 2018 (8 tháng đầu năm và ước tính cả năm)

Trong số 12 chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội thông qua cho năm 2018, dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch.Tuy mới thống kê 8 tháng đầu năm 2018 nhưng có thể ước đạt cả năm như sau:

14/04/2017

Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt hơn 2.200 USD

GDP bình quân đầu người năm 2016 tăng 106 USD so với năm 2015. Quy mô nền kinh tế hiện hành đạt 4,5 triệu tỷ đồng. 12/13 chỉ tiêu cao hơn số báo cáo Quốc hội.

Sáng 28/12, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam năm 2016.

Theo báo cáo, quy mô nền kinh tế năm 2016 theo giá hiện hành đạt 4,5 triệu tỷ đồng. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 48,6 triệu đồng, tương đương 2.215 USD, tăng 106 USD so với năm 2015.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Con số này thấp hơn mức mục tiêu đặt ra là 6,7% và thấp hơn con số báo cáo với Quốc hội (6,3-6,5%).Đồ hoạ: Kiều Linh.