Tiểu Luận

Cài đặt font Time New Roman mặc định để làm tiểu luận trong word

[tintuc] Khi làm tiểu luận nhất và với các bạn sinh viên thì font Time New Roman và size 13 là định dạng font mà các bạn thường sử dụng nhất. Tuy nhiên khi bắt đầu soạn thảo trên nền word mới thì font mặc định  không phải lúc nào cũng là Time New R…

Huỳnh Phụng Blogger

Những lỗi hình thức trình bày thường gặp trong chuyên đề môn học IUH, tiểu luận

[tintuc] Khi làm nhóm mình thường nhận nhiệm vụ rất cao cả. Chỉnh sửa lại tiểu luận của nhóm, làm powerpoint và thuyết trình :v riết rồi giống ôm show và đặc biệt là khi làm nhóm trưởng còn ôm dữ nữa. Khi sửa tiểu luận (bài hoàn chỉnh) mà mình vẫ…

Huỳnh Phụng Blogger

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Chỉnh Sửa File Word Chuyên Đề Môn Học IUH

[tintuc] Lúc này là 03h 20/10/2014 vừa làm xong chuyên đề môn học . Nhân tiện đó mình viết bài này để thêm 1 vài lưu ý cho các bạn. Đối với những bài chuyên đề môn học của bạn bè hoặc download từ internet bận lấy về chỉnh sửa số liệu thì đặc biệt …

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào