Trí Thông Minh

05 Nguyên Tắc Ghi Nhớ Cho Bộ Não

[tintuc] Các nguyên tắc cơ bản của sự ghi nhớ. Chúng ta thực sự chỉ vận dụng được 2% hiệu quả ghi nhớ của bộ não. Tuy nhiên trong cuộc sống có quá nhiều thông tin và sự việc để bạn quan tâm vì thế mà chúng ta lại càng mau quên nữa. Chúng ta …

Huỳnh Phụng Blogger

Bài Tập Xác Định 7 Loại Trí Thông Minh

[tintuc] Theo Tiến sỹ Tâm lý Howard Gardner: Trẻ em có đến tám loại trí thông minh, và tùy theo con mình có loại trí thông minh nào các bậc phụ huynh cần hiểu biết để có thể định hướng phát triển khả năng của trẻ. Giúp trẻ có năng lực vượt trội ở lĩ…

Huỳnh Phụng Blogger
Không tìm thấy kết quả nào