05 Nguyên Tắc Ghi Nhớ Cho Bộ Não
05 Nguyên Tắc Ghi Nhớ Cho Bộ Não

[tintuc]
Các nguyên tắc cơ bản của sự ghi nhớ.
Chúng ta thực sự chỉ vận dụng được 2% hiệu quả ghi nhớ của bộ não. Tuy nhiên trong cuộc sống có quá nhiều thông tin và sự việc để bạn …