168 động từ trong Bảng Động Từ Bất Quy Tắc đáng nhớ

-
Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Đầy Đủ

Bảng chia động từ Bất Quy Tắc - Irregular Verbs

Ngay từ bé khi bắt đầu học tiếng anh bạn thường được giáo viên nhắc nhở là phải học thuộc BẢNG ĐỘNG TỪ BẮT QUY TẮC và đến bây giờ bạn vẫn chưa nhớ hết được.

Do đó, bạn cần phải cân nhắc khi học động từ bất quy tắc ngay từ đầu vì kiểu gì thì khi học tiếng anh thì phải thuộc bảng này, chính tình trạng từ từ học làm cho bạn đến bây giờ vẫn chưa thuộc.

Học Tiếng Anh là một chuỗi liền mạch khi bạn bỏ lỡ phần kiến thức nào bạn cũng sẽ mất nền tảng của kiến thức liên quan sau. Cho nên khi học tiếng anh thì đằng nào cũng phải thuộc nên ngay bây giờ nên bắt đầu.

Bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất

STTĐộng từ nguyên thểQuá khứ đơn
(V2)
Quá khứ phân từ
(V3)
NghĩaTiếng AnhTiếng Việt
1
abide
abodeabodetồn tại
He abided in the wilderness for forty days.
Ông chấp hành trong đồng vắng trong bốn mươi ngày.
abidedabidedchịu đựng
2
arise
arose
arisen
thức dậy
We arose early on Christmas morning.
Chúng tôi nảy sinh từ rất sớm vào buổi sáng Giáng sinh.
phát sinh
3
awake
awoke
awoken
thức
She awoke me at seven.
Cô tỉnh dậy tôi tại bảy.
đánh thức
4
be
was
been
thì, là, ở
The food was already on the table.
Thức ăn là đã có trên bàn.
were
5
bear
bore
bornemang
She was born in London.
Cô được sinh ra ở London.
bornchịu đựng
sinh,đẻ
6becomebecamebecometrở nên, trở thànhHe has just become a father.Ông vừa trở thành một người cha.
7befallbefellbefallenxảy ra, xảy đếnShould any harm befall me on my journey, you may open this letter.
Nên bất kỳ thiệt hại xảy đến với tôi trong cuộc hành trình của tôi, bạn có thể mở lá thư này.
8beginbeganbegunbắt đầuThe discussion began much later than expected.
9beholdbeheldbeheldnhìn ngắmThe new bridge is an incredible sight to behold.Cây cầu mới là một cảnh tượng đáng kinh ngạc để nhìn.
10
bend
bent
bent
cong,
I bent down and picked up the coins lying on the road.
Tôi cúi xuống và nhặt những đồng xu nằm trên đường.
bẻ cong
11besetbesetbesetbao quanh, vây quanhThey were beset with foes on every side.Họ đã bao vây với kẻ thù tứ phía.
12
bespeak
bespoke
bespoken
chứng tỏ, cho thấy
His letter bespoke his willingness to help.
Lá thư chứng tỏ anh ta sẵn sàng giúp đỡ.
13
bid
bid
bid
trả giá - đấu giá
She knew she couldn't afford it, so she didn't bid.
Cô biết cô không thể đủ khả năng đó, vì vậy cô không trả giá.
14
bind
bound
bound
buộc, trói
The prisoner was boundhand and foot.
Các tù nhân đã boundhand và chân.
15
bleed
bled
bled
chảy máu
He bled heavily in the accident.
Ông chảy máu nặng trong vụ tai nạn.
16
blow
blew
blown
thổi, bị thổi
The letter blew away and I had to run after it.
Bức thư gió thổi bay mất và tôi đã phải chạy sau khi nó.
17
break
broke
broken
đập vỡ
The dish fell to the floor and broke.
Các món ăn rơi xuống sàn nhà và bị gãy.
vỡ
18
breed
bred
bred
nuôi nấng, dạy dỗ
His main income comes from breeding cattle.
thu nhập chính của ông xuất phát từ gia súc.
19
bring
brought
brought
mang đến
They brought home a small dog.
Họ mang về nhà một chú chó nhỏ.
20
broadcast
broadcast
broadcast
phát thanh
The tennis championship is broadcast live toseveral different countries.
Các giải vô địch quần vợt được phát sóng trực tiếp các nước khác nhau toseveral.
21
build
built
built
xây dựng
These old houses are built of stones.
Những ngôi nhà cổ được xây dựng bằng đá.
22
burn
burntburnt
đốt cháy, làm bỏng
She burnt his old love letters.
Cô đốt thư tình cũ của mình.
burnedburned
23
buy
bought
bought
mua
I bought my camerafrom a friend of mine.
Tôi mua camerafrom tôi một người bạn của tôi.
24
cast
cast
cast
quăng, ném, liệng, thả
The knight cast the sword far out into the lake.
Các hiệp sĩ đúc thanh kiếm xa ngoài vào hồ.
25
catch
caught
caught
bắt, chụp, túm
He caught the last train to London yesterday.
Ông bắt chuyến tàu cuối cùng tới London hôm qua.
26
chide
chidedchided
mắng chửi
She chided him for his bad manners.
Cô mắng anh vì cách cư xử xấu của mình.
chidchid
chidden
27
choose
chose
chosen
chọn, lựa chọn
I've chosen Luis a present.
Tôi đã chọn Luis một món quà.
28
cleave
clovecloven
chẻ, bổ
He clove his way through the crowd to get there on time.
Ông đinh hương theo cách của mình thông qua đám đông để đến đó đúng giờ.
cleftcleft
cleavedcleaved
29
come
came
come
đến
Has she come yet?
Có cô đến chưa?
30
cost
cost
cost
đáng giá, phải trả
The book costs 20 dollars.
Cuốn sách có giá 20 đô la.
31
crow
crewcrewgáy (gà)
My cock crows repeatedly in the morning.
vòi nước của tôi chưa kịp gáy nhiều lần vào buổi sáng.
crowedcrowednói bi bô
32
cut
cut
cut
cắt
Where did you have yourhair cut?
Nơi mà bạn đã có cắt yourhair?
33
deal
dealt
dealt
phân phát
She's used to dealing with difficult customers.
Cô ấy sử dụng để đối phó với khách hàng khó tính.
giao thiệp
giải quyết
34
dig
dug
dug
đào
The hole was dug in 30 minutes.
Các lỗ được đào trong vòng 30 phút.
35
dive
diveddived
lặn, lao xuống
They ran to the pool, dived in, and swam to the other side.
Họ chạy đến hồ bơi, lặn trong, và bơi sang phía bên kia.
dovedove
36
draw
drew
drawn
vẽ, kéo
The children drew pictures of their families.
Những đứa trẻ đã thu hút hình ảnh của gia đình họ.
37
dream
dreameddreamed
I dreamed that I had a baby.
Tôi mơ thấy tôi đã có một em bé.
dreamtdreamt
38
drink
drank
drunk
uống
I didn't drink at all while I was pregnant.
Tôi không uống gì cả trong khi tôi đang mang thai.
39
drive
drove
driven
lái xe
I drove my daughter to school.
Tôi lái con gái tôi đến trường.
40
dwell
dwelt
dwelt
trú ngụ, ở
She dwelt in remote parts of Asia for many years.
Cô ở trong vùng xa xôi của châu Á trong nhiều năm.
41
eat
ate
eaten
ăn
I ate bread for breakfast this morning.
Tôi đã ăn bánh mì cho bữa sáng nay.
42
fall
fell
fallen
ngã, rơi
He fell badly and broke his leg.
Ông rơi nặng và bị gãy chân.
43
feed
fed
fed
cho ăn
I usually feed the neighbour's cat while she's away.
Tôi thường ăn mèo của hàng xóm khi cô xa nhà.
44
feel
felt
felt
cảm thấy
Never in her life had she felt so happy.
Chưa bao giờ trong cuộc sống của cô có cô cảm thấy rất hạnh phúc.
45
fight
fought
fought
chiến đấu
They fought against the South.
Họ đã chiến đấu chống lại miền Nam.
46
find
found
found
phát hiện, tìm thấy
I've just found a ten-pound note in my pocket.
Tôi vừa tìm thấy một nốt mười bảng Anh trong túi của tôi.
47
flee
fled
fled
chạy trốn
She fled from the room in tears.
Cô chạy trốn khỏi phòng trong nước mắt.
48
fling
flung
flung
quăng, liệng
He flung the letter into the fire.
Ông ném lá thư vào lửa.
49
fly
flew
flown
bay, đi máy bay
We flew to Paris.
Chúng tôi đã bay đến Paris.
50
forbear
forbore
forborne
nhịn
He performed so well that I could hardly forbear from congratulating him.
Ông đã thực hiện rất tốt mà tôi khó có thể chịu đựng từ chúc mừng anh ấy.
51
forbid
forbade
forbidden
cấm, ngăn cấm
Smoking is forbidden in the cinema.
Hút thuốc bị cấm trong rạp chiếu phim.
forbad
52
forecast
forecastforecast
dự đoán, dự báo
Snow has been forecastfor tonight.
Tuyết đã forecastfor tối nay.
forecastedforecasted
53
foresee
foresaw
foreseen
thấy trước
A lot of problems have been foreseen.
Rất nhiều vấn đề đã được dự kiến.
54
forget
forgot
forgotten
quên
I forgot to tell you the news.
Tôi quên nói với bạn những tin tức.
55
forgive
forgave
forgiven
tha thứ
She forgave me for everything wrong I had done.
Cô đã tha thứ cho tôi vì sai tất cả mọi thứ tôi đã làm.
56
forsake
forsook
forsaken
ruồng bỏ
He forsook me when I needed him most.
Ông rời bỏ tôi khi tôi cần anh nhất.
57
freeze
froze
frozen
đông,
Water freezes to ice at a temperature of 0°C.
Nước đóng băng để băng ở nhiệt độ từ 0 ° C.
làm đông lại
58
get
got
got
có được
I got a call from Phil last night.
Tôi nhận được điện thoại từ Phil đêm qua.
gotten
59
give
gave
given
cho
They never gave me a chance.
Họ không bao giờ đưa cho tôi một cơ hội.
60
go
went
gone
đi
I went to Paris last summer.
Tôi đã đi đến Paris mùa hè năm ngoái.
61
grind
ground
ground
xay, nghiền
They had ground coffee before going to work this morning.
Họ đã có cà phê rang xay trước khi đi làm việc sáng nay.
62
grow
grew
grown
lớn lên, phát triển
Coffee is grown in Vietnam.
Cà phê được trồng tại Việt Nam.
63
hang
hung
hung
treo
Many of his finest pictures are hung in the National Gallery.
Nhiều người trong số hình ảnh tốt nhất của ông được treo ở Thư viện Quốc gia.
64
hear
heard
heard
nghe thấy
She heard a noise outside.
Cô nghe thấy một bên ngoài tiếng ồn.
65
hide
hid
hidden
ẩn, trốn, nấp
She used to hide her diary under her pillow.
Cô sử dụng để giấu nhật ký của cô dưới gối của cô.
66
hit
hit
hit
đánh
Teachers are not allowed to hit their pupils.
Giáo viên không được phép đánh học sinh của họ.
67
hurt
hurt
hurt
đau, làm đau, làm tổn thương
She was badly hurt when he left her.
Cô bị thương rất nặng khi anh rời bỏ cô.
68
input
input
input
cung cấp tài liệu (máy tính điện tử)
I've spent the morning inputting datainto the computer.
Tôi đã dành buổi sáng nhập datainto máy tính.
69
keep
kept
kept
giữ
She kept her money in a secret place while she was alive.
Cô giữ tiền của mình ở một nơi bí mật trong khi cô còn sống.
70
kneel
kneltknelt
quỳ
She knelt down beside the child.
Cô quỳ xuống bên cạnh con.
kneeledkneeled
71
knit
knitknit
đan
My granny knitted me some gloves.
granny của tôi đan cho tôi một số găng tay.
knittedknitted
72
know
knew
known
biết
They have known each other for years.
Họ đã biết nhau trong nhiều năm.
73
lay
laid
laid
đặt, để
She laid the baby on the bed.
Nàng đặt bé trên giường.
74
lead
led
led
dẫn dắt, lãnh đạo
She was the girl who led the discussion yesterday.
Cô là cô gái người đứng đầu cuộc thảo luận ngày hôm qua.
75
learn
learnedlearned
học
I've learned a lot aboutcomputers since I started work here.
Tôi đã học được rất nhiều aboutcomputers kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở đây.
learntlearnt
76
leave
left
left
rời đi,
He left the house by the back door.
Ông rời khỏi nhà bằng cửa sau.
để lại
77
lend
lent
lent
cho mượn
He lent me some money.
Ông cho tôi mượn một số tiền.
78
let
let
let
cho phép, để cho
At last my father let me go out with my friends.
Cuối cùng cha tôi cho tôi đi chơi với bạn bè của tôi.
79
lie
lay
lain
nằm
A cat lay in front of the fire.
Một con mèo nằm ở phía trước của lửa.
80
light
knitknitthắp (đèn)
He lit his fifth cigarette in half an hour.
Ông châm một điếu thuốc thứ năm của mình trong nửa giờ.
knittedknittedsoi sáng
81
lose
lost
lost
mất, làm mất
I've just lost my ticket.
Tôi vừa mới mất vé của tôi.
82
make
made
made
làm, chế tạo, sản xuất
He'd made a chocolate cake.
Hắn làm một chiếc bánh sô cô la.
83
mean
meant
meant
có nghĩa là
What does this word mean?
Từ này có nghĩa là gì?
hàm ý
84
meet
met
met
gặp
They met at work.
Họ gặp nhau tại nơi làm việc.
85
mislay
mislaid
mislaid
để mất, để thất lạc
I seem to have mislaid my pen.
Tôi dường như có thất lạc bút của tôi.
86
misread
misread
misread
đọc nhầm
I thought the chemist had misread my prescription.
Tôi nghĩ các nhà hóa học đã hiểu sai theo toa của tôi.
87
misspell
misspelt
misspelt
viết sai chính tả
He appologized for misspelling my name.
Ông appologized cho lỗi chính tả tên tôi.
88
mistake
mistook
mistaken
nhầm lẫn
I mistook your signature and thought the letter was from someone else.
Tôi nhầm chữ ký của bạn và nghĩ rằng bức thư là từ người khác.
89
misunderstand
misunderstood
misunderstood
hiểu lầm
He seems to have misunderstood me.
Ông dường như đã hiểu lầm tôi.
90
outdo
outdid
outdone
làm giỏi hơn
When a student, he outdid everyone else in the class.
Khi là sinh viên, anh đã vượt qua tất cả mọi người khác trong lớp.
91
outgrow
outgrew
outgrown
lớn nhanh hơn
The company outgrew its office space.
Công ty phát triển vượt không gian văn phòng của mình.
92
outsell
outsold
outsold
bán chạy hơn
CDs soon began to outsell records.
CD sớm bắt đầu vượt qua được hồ sơ.
93
overcome
overcame
overcome
vượt qua
Eventually she managed to overcome her shyness in class.
Cuối cùng cô quản lý để vượt qua sự nhút nhát của mình trong lớp.
94
overeat
overate
overeaten
ăn nhiều quá
He overate and became overweight.
Ông overate và trở thành thừa cân.
95
overhang
overhung
overhung
nhô lên trên, treo lơ lửng
Several large trees overhang the path.
Một số cây lớn nhô ra con đường.
96
overhear
overheard
overheard
nghe trộm
I overheard a very funny conversation on the bus this morning.
Tôi tình cờ nghe một cuộc trò chuyện rất hài hước trên xe buýt sáng nay.
97
overlay
overlaid
overlaid
che, phủ lên trên
The table is overlaid with a tablecloth.
Bảng này là được che phủ bằng một tấm khăn trải bàn.
98
oversee
oversaw
overseen
trôm nom
As marketing manager, her job is to oversee all the company's advertising.
Như giám đốc marketing, công việc của cô là để giám sát tất cả các quảng cáo của công ty.
quan sát
99
oversleep
overslept
overslept
ngủ quên
I missed the train this morning because I overslept again.
Tôi lỡ chuyến tàu sáng nay vì tôi ngủ quên một lần nữa.
100
overtake
overtook
overtaken
bắt kịp
Our US sales have now overtaken our sales in Europe.
Doanh số tại Mỹ của chúng tôi hiện nay đã vượt qua doanh thu của chúng tôi ở châu Âu.
vượt
xảy ra bất thình lình
101
overthrow
overthrew
overthrown
lật đổ
His government was overthrown in 1970.
chính phủ của ông bị lật đổ vào năm 1970.
102
pay
paid
paid
trả, nộp, thanh toán
I paid the driver withcash.
Tôi trả withcash tài xế.
103
prove
proved
provedchứng minh,
They proved himinnocent.
Họ tỏ ra himinnocent.
provenchứng tỏ
104
put
put
put
đặt, để
Where have you put the keys?
Trong trường hợp bạn đã đặt các phím?
105
read
read
read
đọc
Your handwriting is so untidy I can't read it.
chữ viết tay của bạn rất lộn xộn tôi không thể đọc nó.
106
rebuild
rebuilt
rebuilt
xây dựng lại
The cathedral was completely rebuilt in 1425.
Nhà thờ được xây dựng lại hoàn toàn năm 1425.
107
remake
remade
remade
làm lại
A French film was remade in Hollywood as'Three Men and a Baby'.
Một bộ phim Pháp được làm lại ở Hollywood as'Three Đàn ông và một bé'.
108
repay
repaid
repaid
hoàn lại tiền
She repaid her mother the loan.
Cô trả mẹ cô vay.
109
resell
resold
resold
bán lại
He resold the bike after a long time of use.
Ông bán lại chiếc xe sau một thời gian dài sử dụng.
110
retake
retook
retaken
chiếm lại
In the battle to retake the village, over 150 soldiers were killed.
Trong trận chiến để chiếm lại làng, hơn 150 binh sĩ đã thiệt mạng.
111
rewrite
rewrote
rewritten
viết lại
She didn't like the letter and rewrote it.
Cô không thích những bức thư và viết lại nó.
112
ride
rode
ridden
cưỡi
I learned to ride a bike when I was six.
Tôi đã học cách đi xe đạp khi tôi lên sáu.
113
ring
rang
rung
rung chuông
The boss rang to say he would be back at 4:30.
Các ông chủ rang để nói anh sẽ trở lại vào lúc 4:30.
114
rise
rose
risen
dậy
The balloon rose gently up into the air.
Bóng tăng nhẹ lên không trung.
lên
mọc
115
run
ran
run
chạy
They boy ran away when he saw his father.
Họ cậu bé bỏ chạy khi nhìn thấy cha mình.
116
say
said
said
nói
She said goodbye to all her friends and left.
Cô nói lời tạm biệt với tất cả bạn bè và để lại cho cô.
117
see
saw
seen
nhìn thấy
I saw an old friend on the way home yesterday.
Tôi nhìn thấy một người bạn cũ trên đường về nhà hôm qua.
gặp
hiểu
118
seek
sought
sought
tìm kiếm
He has been seeking a job for years.
Ông đã tìm kiếm một công việc trong nhiều năm.
119
sell
sold
sold
bán
I sold him my car for $1,000
Tôi đã bán anh xe của tôi cho 1.000 $
120
send
sent
sent
gửi
I sent it by sea.
Tôi đã gửi nó bằng đường biển.
121
shake
shook
shaken
rung, lắc
The explosion shook buildings for miles around.
Vụ nổ làm rung chuyển các tòa nhà cho dặm xung quanh.
122
shine
shone
shone
chiếu sáng
The sun shone all afternoon.
Mặt trời tỏa sáng tất cả các buổi chiều.
123
shoot
shot
shot
bắn
She was shot three times in the head.
Cô đã bị bắn ba lần vào đầu.
124
show
showed
shown
chỉ ra
On this map, urban areas are shown in grey.
Trên bản đồ này, khu đô thị được thể hiện trong màu xám.
cho xem
chiếu
125
shut
shut
shut
đóng
Mary shut her book and put it down on the table.
Mary đóng cuốn sách của cô và đặt nó xuống trên bàn.
126
sing
sang
sung
hát
She sang her baby to sleep every night.
Cô hát bé của mình để ngủ mỗi đêm.
127
sink
sank
sunk
chìm
The Titanic was a passenger ship which sank in 1912.
Titanic là một chiếc tàu chở khách bị chìm năm 1912.
128
sit
sat
sat
ngồi
He came and sat down next to me.
Ngài đã đến và ngồi xuống bên cạnh tôi.
129
sleep
slept
slept
ngủ
I slept late on Sunday morning.
Tôi ngủ muộn vào sáng chủ nhật.
130
slide
slid
slid
trượt, lướt
He had slid on the floor before going out with his friends.
Ông đã trượt trên sàn nhà trước khi đi chơi với bạn bè của mình.
131
smell
smelt
smelt
ngửi, đánh hơi
Humans can't smell as well as dogs.
Con người không thể ngửi thấy mùi cũng như chó.
132
sow
sowed
sowedgieo trồng
Sow the seeds in pots.
Gieo những hạt giống trong chậu.
sowngieo rắc
133
speak
spoke
spoken
nói
English is spoken in America.
Tiếng Anh được sử dụng tại Mỹ.
134
speed
spedspeddi chuyển nhanh,
The train sped along at over 120 miles per hour.
Con tàu tăng tốc cùng lúc hơn 120 dặm một giờ.
speededspeededlàm tăng tốc độ
135
spell
spelledspelled
đánh vần, viết vần
He spelt out his name quickly and ran away.
Ông nêu ra tên của mình một cách nhanh chóng và bỏ trốn.
speltspeltl
136
spend
spent
spent
tiêu xài
Money should be spent in a right way.
Tiền nên được chi tiêu trong một cách đúng đắn.
137
spill
spilledspilled
tràn, đổ ra
I spilt coffee on my silk shirt.
Tôi đổ cà phê trên áo lụa của tôi.
spiltspilt
138
spoil
spoiledspoiled
làm hỏng
The oil spill has spoilt the whole beautiful coastline.
Sự cố tràn dầu đã hư hỏng toàn bộ bờ biển xinh đẹp.
spoiltspoilt
139
spread
spread
spread
lan tràn
The fire spread very rapidly because of the b wind.
Ngọn lửa lan rất nhanh chóng vì gió b.
lan truyền
140
spring
sprang
sprung
chảy (nước)
I sprang out of bed to answer the door.
Tôi mọc ra khỏi giường để ra mở cửa.
bật lên, nảy ra
141
stand
stood
stood
đứng
Stand still and be quiet!
Đứng yên và im lặng!
142
steal
stole
stolen
trộm
The number of cars which are stolen every year has risen.
Số lượng xe được bị đánh cắp mỗi năm đã tăng lên.
143
stick
stuck
stuck
ghim vào, đính vào
He stuck up a notice on the board.
Ông bị mắc kẹt lên một thông báo trên diễn đàn.
144
sting
stung
stung
châm
I got stung by a bee yesterday.
Tôi đã cắn của một con ong ngày hôm qua.
đốt
145
strike
struck
struck
đánh, đập, điểm
Have you ever been struck by lightning?
Bạn đã bao giờ bị sét đánh?
đình công
146
swear
swore
sworn
tuyên thệ
She swore that she didn't know what had happened to the money.
Cô thề rằng cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tiền bạc.
147
sweep
swept
swept
quét
When I came she was sweeping the floor.
Khi tôi đến cô đang lau sàn nhà.
148
swell
swelled
swelled
sưng, phồng
Her toe swelled quickly and really hurt.
ngón chân của cô tăng lên một cách nhanh chóng và thực sự bị tổn thương.
swollen
149
swim
swam
swum
bơi
I swam two miles this morning.
Tôi bơi hai dặm sáng nay.
150
teach
taught
taught
dạy
Who taught you to cook?
Ai dạy bạn cách nấu?
151
tear
tore
torn
xé, rách
I tore my skirt on the chair as I stood up.
Tôi xé váy của tôi trên chiếc ghế như tôi đứng dậy.
152
tell
told
told
kể, bảo
I told her to go home.
Tôi nói với cô ấy về nhà.
153
think
thought
thought
nghĩ, suy nghĩ
Salmon used to be thought expensive.
Salmon từng được nghĩ tốn kém.
154
throw
threw
thrown
ném
She threw herself into a chair, exhausted.
Cô ném mình vào một chiếc ghế, kiệt sức.
155
undercut
undercut
undercut
ra giá thấp hơn
They claim to undercut their competitors by at least 5%.
Họ tuyên bố cắt xén đối thủ cạnh tranh của mình bằng cách ít nhất 5%.
156
undergo
underwent
undergone
kinh qua
She underwent an operation last year.
Cô đã trải qua phẫu thuật vào năm ngoái.
trải qua
157
underlie
underlay
underlain
nằm dưới
Careful planning underlies all our decisions.
kế hoạch cẩn thận nền tảng cho tất cả các quyết định của chúng tôi.
là nền tảng, cơ sở
158
underpay
underpaid
underpaid
trả lương thấp
Many workers are now underpaid.
Nhiều công nhân đang trả tiền đầy đủ.
159
undersell
undersold
undersold
bán rẻ hơn
A big supermarket can usually undersell a small local store.
Một siêu thị lớn thường có thể bán một cửa hàng nhỏ ở địa phương.
160
understand
understood
understood
hiểu
My wife doesn't understand me.
Vợ tôi không hiểu tôi.
161
undertake
undertook
undertaken
thực thi
Students are required to undertake simple experiments.
Học sinh được yêu cầu để thực hiện các thí nghiệm đơn giản.
đảm nhiệm
162
underwrite
underwrote
underwritten
bảo hiểm
His bank underwrote this event.
ngân hàng ông đã bảo lãnh sự kiện này.
tài trợ
163
wake
wokewokenthức giấc
I woke up with a headache.
Tôi thức dậy với một nhức đầu.
wakedwakedđánh thức
164
wear
worn
worn
mặc
He wears glasses for reading.
Ông đeo kính để đọc.
165
wed
wedwed
kết hôn
The couple eventually wed after an eighteen-year engagement.
Cặp đôi này cuối cùng kết hôn sau một sự dấn thân mười tám năm.
weddedwedded
166
wet
wetwet
làm ẩm
He wetted his children's clothes.
Ông ướt quần áo trẻ em của mình.
wettedwetted
167
win
won
won
chiến thắng
Which year was it that Italy won the World Cup?
Mà năm là nó mà Italia vô địch World Cup?
168writewrotewrittenviếtI wrote my sister a letter.Tôi đã viết chị tôi một lá thư.

Bạn đang tìm kiếm bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất. Thì đây là những động từ bắt buộc phải thuộc và không có cách nào khác.
Do đó tất nhiên là bạn phải xem đi xem lại hằng ngày | Nhấn Ctrl + D để Bookmark lại để bạn có thể xem lại bất kì lúc nào!

Có ví dụ câu cho các bạn áp dụng luôn đấy!

Huỳnh Phụng Blogger

TLQT là Blog chia sẻ kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Kinh nghiệm làm SEO, Tối ưu Website và nhiều thứ khác

Đăng nhận xét

➔ Gửi kèm hình ảnh trên bài viết để được hỗ trợ tốt nhất.
➔ Để bình luận kèm hình ảnh, bạn vào trang Upload Ảnh, kéo thả để Upload hình ảnh lên.
➔ Bạn dán URL link hình ảnh vào khung bình luận và ấn Xuất bản, ảnh sẽ được tự động tải lên.
➔ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➔ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

Mới hơn Cũ hơn

POST ADS1

POST ADS 2