Năm 2014 thu nhập của Bill Gates đạt 7 tỷ USD chiếm hơn 1/10 số tài sản hiện có của ông tức là tỷ lệ lợi nhuận sinh lời từ khối tài sản của ...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Công thức để trở nên giàu có từ khả năng dẫn đầu (leader) Có rất nhiều định nghĩa về giàu có và cũng rất nhiều phương pháp làm giàu đượ...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)