TOILAQUANTRI.COM

Bill Gates thu về 7 tỷ USD trong năm 2014 từ kênh nào?

Năm 2014 thu nhập của Bill Gates đạt 7 tỷ USD chiếm hơn 1/10 số tài sản hiện có của ông tức là tỷ lệ lợi nhuận sinh lời từ khối tài sản của ...

TOILAQUANTRI.COM

Công thức để trở nên giàu có từ khả năng dẫn đầu (leader)

Công thức để trở nên giàu có từ khả năng dẫn đầu (leader) Có rất nhiều định nghĩa về giàu có và cũng rất nhiều phương pháp làm giàu đượ...