Phần Mềm Học Tập

Máy Tính Vinacal 570ES Plus II cho windows

[tintuc]Dưới đây là phần mềm "Máy Tính Vinacal 570ES Plus II" sử dụng trên windows. Bạn không cần phải cài đặt mà chỉ cần mở lên và sử dụng. Giao diện giống như Máy Tính Vinacal 570ES Plus II tuy nhiên không chân thực lắm. Bạn có thể mò…

Huỳnh Phụng Blogger

Download phần mềm SPSS 22 mới nhất

SPSS (Statistical Product and Services Solutions)  là một phần mềm thống kê, thường được sử dụng trong nghiên cứu xã hội đặc biệt là trong tâm lý học, marketing và xã hội học.  SPSS  được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu thị trường, nghiên cứu y kh…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào