Content Marketing

Tối ưu SEO từ khóa khoét vào 10 nhóm lợi thế cạnh tranh

[tintuc] Mỗi doanh nghiệp khi sinh ra điều có những điểm mạnh điểm yếu riêng và đều có thị trường riêng. Trước khi phát triển toàn quốc và quốc tế bạn phải khai thác nhóm khách hàng khu vực trước vì đây là thế mạnh. Lợi thế cạnh tranh là gì? Là tập …

Huỳnh Phụng Blogger

Kỹ năng viết bài cực cứng cho newbie

[tintuc] Đây là chia sẻ ngắn cho các bạn làm nội dung hay còn gọi là Content. Cách đơn giản nhất hiện nay là bạn cần làm rõ các vấn đề quan trọng sau của một bài viết như phương pháp 5W1H (5W1H viết tắt từ các từ sau: What? (Cái gì?) Where? (Ở đâu?…

Huỳnh Phụng Blogger

Cách Viết 1 bài Bán Hàng trên Website cực chuẩn

[tintuc] Hướng dẫn bạn viết nội dung bài viết bán hàng trên website. Hầu hết các website bây giờ viết không nổi được 1 bài bán hàng chuẩn vì họ không biết khách hàng cần gì? Khách hàng muốn biết thông tin gì? Khách hàng muốn đọc gì sau mỗi từ khóa m…

Huỳnh Phụng Blogger

Chia sẻ bộ từ đồng nghĩa để Spin Content

[tintuc] Spin content là khái niệm trộn nội dung bài viết bằng các từ đồng nghĩa. Ý nghĩa bài viết sẽ không thay đổi nhưng từ ngữ thì lại thay đổi từ đó vẫn truyền tải nội dung đó đến người đọc và tạo ra hàng loạt các bài viết khác nhau. Spin conten…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào