Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế Toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế Toán. Hiển thị tất cả bài đăng

18/04/2015

[Cập nhật] Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Mới 2015 Theo Thông Tư 200/2015

Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán | Tài Khoản Kế Toán Mới | Tài Khoản Kế Toán Mới 2015
Ngày 22/12/2014 vừa qua. Bộ Tài Chính đã ký ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Nhằm để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế. Chế độ kế toán mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế cho chế độ kế toán cũ theo Quyết định số 15.


Do đó hệ thống tài khoản kế toán trước 1/1/2015 sẽ được loại bỏ bằng chế độ kế toán mới. Do đó, đối với người làm kế toán và giảng viên sinh viên khi học tập và giảng dạy cần áp dụng thông tư mới
Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Mới 2015