Hiển thị các bài đăng có nhãn Telesale. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Telesale. Hiển thị tất cả bài đăng

08/03/2016

Kịch bản telesale ngành Marketing Online

Telesale là một kỹ năng cần thiết để chốt các hợp đồng đối với các sản phẩm mang tính đặc thù, dưới đây là một số chia sẻ nhỏ về kinh nghiệm của bản thân

Kịch bản telesale ngành Marketing Online
Kịch bản telesale ngành Marketing Online