Telesale

Kịch bản telesale ngành Dịch vụ Marketing Online (Google ads/Facebook ads/TK web)

Telesale là một kỹ năng cần thiết để chốt các hợp đồng đối với các sản phẩm mang tính đặc thù, dưới đây là một số chia sẻ nhỏ về kinh nghiệm của bản thân. Nếu bạn đang làm các dịch vụ marketing online như Google Ads, Facebook, Thiết kế website là dư…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào