TOILAQUANTRI.COM

Kịch bản telesale ngành Marketing Online

Telesale là một kỹ năng cần thiết để chốt các hợp đồng đối với các sản phẩm mang tính đặc thù, dưới đây là một số chia sẻ nhỏ về kinh nghiệm...