Hiển thị các bài đăng có nhãn Làm Giàu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Làm Giàu. Hiển thị tất cả bài đăng

08/08/2018

Nói về việc kiếm tiền và bản chất của kiếm tiền

Kiếm tiền là gì?

Tại sao mỗi ngày có 24h tiếng trừ 8 tiếng ngủ và 8 tiếng làm việc để kiếm tiền chúng ta chỉ còn 8 giờ để "Sống" sao?? Vậy còn gì là cuộc sống, còn gì là tự do nữa??
Sống cả đời phải đi kiếm tiền sao??17/04/2018

Tăng gấp đôi thu nhập như thế nào?

I. Khái niệm thu nhập

Thu nhập là số tiền bạn kiếm được trong khoảng thời gian nào đó thường tính là tháng/năm.

Tăng thu nhập

II. Bản chất của thu nhập

Là những giá trị bạn tạo cho xã hội từ đó tạo lại thành thu nhập được tính bằng tiền. Giá trị tạo ra càng nhiều thì thu nhập càng nhiều.