Bạn có biết danh sách các  Group bán hàng hiệu quả trên Facebook  hiện nay? Khi kinh doanh vốn nhỏ mà có được 17 nhóm bán hàng này, chắc c...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Gần đây mình nhận được khá nhiều cuộc điện thoại để hỏi xung quanh vấn đề kinh doanh trên facebook bị đối thủ lấy thông tin khách hàng. Hiện...

TOILAQUANTRI.COM (1 BÌNH LUẬN)

Hướng dẫn tự học Kinh Doanh trên Facebook cho những người mới bắt đầu trên môi trường này. Trước tiên mình nói về nguyên tắc kinh doanh nói...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Việc quản trị Fanpage là một nhu cầu hết sức cần thiết. Nếu bạn đang quản trị số lượng Fanpage bán hàng lớn, mỗi ngày có đến hàng trăm comme...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)

Facebook hiện tại là mạng xã hội lớn nhất thế giới và rất nhiều người đã sử dụng facebook làm công cụ kinh doanh đắc lực. Hiểu được kinh...

TOILAQUANTRI.COM (0 BÌNH LUẬN)