Nghiên Cứu Lý Thuyết Quản Trị Học
Nghiên Cứu Lý Thuyết Quản Trị Học

[tintuc]
Bài này gởi đến sinh viên kinh tế những nhà nghiên cứu kinh tế và các nhà quản trị nhằm quản trị doanh nghiệp hiệu quả.
MỤC LỤC1. Phân tích các ưu, nhược điểm của các học t…

Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực

[tintuc]Hiện nay, nước ta đang thực hiện chính sách mở cửa hội nhập và giao lưu với các nền kinh tế trên thế giới và gần đây nhất là nước ta vừa ký hiệp định TPP, đánh dấu một bướ…