Quản Trị

Nghiên Cứu Lý Thuyết Quản Trị Học

[tintuc] Bài này gởi đến sinh viên kinh tế những nhà nghiên cứu kinh tế và các nhà quản trị nhằm quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Các cấp độ quản trị MỤC LỤC 1. Phân tích các ưu, nhược điểm của các học thuyết quản trị. 2. Phân tích qui trình HĐ ? Bướ…

Huỳnh Phụng Blogger

Quản trị nguồn nhân lực

[tintuc] Quản trị nguồn nhân lực Hiện nay, nước ta đang thực hiện chính sách mở cửa hội nhập và giao lưu với các nền kinh tế trên thế giới và gần đây nhất là nước ta vừa ký hiệp định TPP, đánh dấu một bước ngoặc mới về kinh tế Việt Nam. Với những ch…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào