Thuật Toán Google

200 yếu tố xếp hạng từ khóa trên top google

[tintuc]Bạn thắc mắc tại sao cùng với một từ khóa thì google dựa vào yếu tố nào để xếp hạng từ khóa đó ở top 1, top 2 hay top 10. Google có một số tiêu chí để xếp hạng từ khóa người ta gọi đó là " thuật toán google ". Do đó để lấy lòn…

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào