Google Display Networks

Remarketing khác GDN như thế nào

[tintuc] Có lẽ mình cần chia sẻ cho các bạn một chút lý thuyết về kỹ thuật quảng cáo để các bạn có thể phân biệt được 2 khái niệm cơ bản nhưng rất quan trọng là Remarketing vs GDN. Vì 2 hình thức này sẽ giúp quảng cáo của bạn tiếp cận với nhiều khác…

Huỳnh Phụng Blogger

Kinh Nghiệm Chạy Google Mạng Hiển Thị GDN

[tintuc] GDN là khái niệm Quảng cáo mạng hiển thị của Google (Google Display Networks) . Các website đối tác của Google là các website có vị trí hiển thị quảng cáo Google Adsense đối với website đó và cũng là vị trí quảng cáo GDN đối với các banner …

Huỳnh Phụng Blogger
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào